.
.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất trong 2 tháng đầu năm 2019

Thứ Năm, 21/03/2019|15:56

Trong 2 tháng đầu năm 2019, cùng với niềm vui đưa Mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09/3-12 vào khai thác, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất mà Hội đồng giao cho, trong đó doanh thu bán dầu đạt 291,7 triệu USD (111,3% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 118,8 triệu USD (110,7% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 21,5 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga là 20,7 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch).

Mỏ Bạch Hổ thuộc Lô 09-1 được Vietsovpetro khai thác từ năm 1986
Mỏ Bạch Hổ thuộc Lô 09-1 được Vietsovpetro khai thác từ năm 1986

2 tháng đầu năm, Vietsovpetro đã khai thác 609,7 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 106,7% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai đạt 105,5% kế hoạch, mỏ Rồng đạt 107,8% kế hoạch, mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) đạt 105% kế hoạch, mỏ Gấu Trắng đạt 102,4% kế hoạch và mỏ Thỏ Trắng đạt 134,3% kế hoạch. Khai thác tại Mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) từ đầu năm đạt 23,4 nghìn tấn (đạt 115,9% kế hoạch). Khối lượng khí thiên nhiên khai thác từ đầu năm đạt 26,9 triệu m3 (127,8% kế hoạch).

Tính từ đầu năm, Vietsovpetro đã đưa thêm 5 giếng vào khai thác: 1227/BK-14 Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1 Lô 09-3/12. Tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng đạt 259,97 nghìn thùng và xuất bán 250 nghìn thùng dầu.

Phần dầu của VRJ từ mỏ Đồi Mồi từ đầu năm đã khai thác được 99,9 nghìn thùng và xuất bán 100 nghìn thùng dầu. Ở mỏ Tê Giác Trắng từ đầu năm đã khai thác được 1,6 triệu thùng và xuất bán 1,8 triệu thùng dầu. Khối lượng khí cung cấp về bờ từ đầu năm đạt 192,2 triệu m3 (182,5% kế hoạch).

Từ đầu năm, tại Lô 09-1, đã khoan 8.383 mét (đạt 112,4% kế hoạch); tại Lô 09-3/12, khoan 7.166 mét (đạt 201% kế hoạch); đã gia công được 907 tấn kết cấu kim loại. Thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 104,1 tấn kết cấu kim loại, công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 12.583 m2 (150,6% kế hoạch).

P.V

.
.
.
.