.
.

TKV: Tập trung cấp đủ than trong nước ngay từ những tháng đầu năm

Thứ Bảy, 16/03/2019|17:28

Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tháng 2/2019 mặc dù có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhưng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra từ 6-15% kế hoạch.

Cụ thể, các chỉ tiêu chính trong 2 tháng đạt như than nguyên khai sản xuất 6,66 triệu tấn; than sạch sản xuất 5,96 triệu tấn; than tiêu thụ 6,37 triệu tấn; bóc đất đá 21,85 triệu mét khối; mét lò đào các loại tiết diện đạt tổng số 3.568 mét; tổng doanh thu 18.762 tỷ đồng; tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn đạt 10,75 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khoáng sản, điện lực, hóa chất... đều đạt kế hoạch đề ra.
 
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải kết luận, tháng 3 và những tháng tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn vẫn là đẩy mạnh sản xuất than, đáp ứng các hộ tiêu thụ trong nước, đảm bảo mục tiêu "tập trung cao nhất cho sản xuất than, không để các hộ tiêu thụ than trong nước thiếu than".
Ngoài ra, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các ban phối hợp với các đơn vị chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể như: linh hoạt trong thị trường tiêu thụ than, tổ chức chế biến than đáp ứng theo nhu cầu các hộ tiêu thụ theo mục tiêu dịch chuyển từ sản xuất chế biến tiêu thụ sang sản xuất kinh doanh. Những loại than có thể pha trộn sẽ giữ lại để pha trộn.
 
TKV cũng nhấn mạnh nội dung về việc tăng cường công tác truyền thông để các bộ, ban ngành trung ương hiểu rõ bối cảnh sản xuất tiêu thụ than hiện nay.
 
Tổ chức tốt công tác tổng kết các giải pháp vận tải đất đá hỗn hợp tại Công ty cổ phần (CTCP) than Cao Sơn để nhân rộng tại các đơn vị khác. Làm tốt đề án sáp nhập CTCP than Tây Nam Đá Mài vào CTCP than Cao Sơn.
 
Tháng 3/2019, TKV đặt kế hoạch: Than sản xuất 4,1 triệu tấn; than tiêu thụ 3,85 triệu tấn; bóc đất 16,5 triệu mét khối và đào lò 2.600 mét...
 
Phan Trang (Theo Chính phủ)

 

.
.
.
.