.
.

Chi bộ Tổ chức Nhân sự - Đảng bộ Công ty Mua bán điện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 12/04/2019|17:26

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. 

Đại diện đảng viên Chi bộ Tổ chức Nhân sự tham dự sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Đảng bộ Công ty Mua bán điện tổ chức
Đại diện đảng viên Chi bộ Tổ chức Nhân sự tham dự sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Đảng bộ Công ty Mua bán điện tổ chức.

Đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị số 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chi bộ Tổ chức Nhân sự là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Mua bán điện (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, Chi ủy chi bộ Tổ chức Nhân sự không chỉ coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chi bộ mà còn là tình cảm thiết tha, lòng kính trọng vô vàn của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đối với Bác.

Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng bộ Công ty, Chi bộ đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo cho phù hợp với các nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của phòng, tổ chức để mỗi cán bộ đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và được 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ hưởng ứng, tham gia.

Chi bộ đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng thực thi văn hóa của CBCNV-LĐ Công ty; hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tháng 5/2018, Chi bộ đã vinh dự tham gia chương trình báo công dâng Bác của Đảng bộ Công ty tại khu di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang. Với những thành tích đạt được, Chi bộ Tổ chức Nhân sự đã được Đảng ủy Công ty Mua bán điện xét, đề nghị Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Giấy khen có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.

P.V

.
.
.
.