.
.

PV GAS ký hợp đồng dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Thứ Tư, 14/08/2019|14:33

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Liên danh Tổng thầu Vietsovpetro - Lilama - Nagecco vừa ký kết hợp đồng “Thiết kế, cung cấp hàng hóa và thi công xây dựng công trình phần đường ống bờ và các trạm (EPC phần đường ống bờ và các trạm)” thuộc dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (NCS2) điều chỉnh.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua và PV GAS đã phê duyệt, giai đoạn 2 của dự án bao gồm các gói thầu chính: EPC phần đường ống biển (EPC-1); EPC nhà máy GPP2 (EPC-2); EPC phần đường ống bờ và các trạm (EPC-3); mua sắm thép tấm; sản xuất ống thép; bọc ống và một số gói thầu khác.
 
Phó Tổng Giám đốc PV GAS, ông Bùi Ngọc Quang cho biết, dự án có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2015 với 151 km tuyến ống biển từ KP 207.5 đến giàn BK-Thiên Ưng.
 
Ông Bùi Ngọc Quang cũng khẳng định PV GAS sẽ tiếp tục phối hợp, theo dõi sâu sát, tích cực hỗ trợ Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ và Liên danh Tổng thầu  Vietsovpetro - Lilama - Nagecco trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 
Minh Thi (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.