.
.

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Phát huy truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", lãnh đạo đơn vị không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Thứ Sáu, 26/06/2020|12:21

Trong 2 ngày 24 và 25/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn làm Đại hội điểm cấp trên cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, Hà Tĩnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy TKV, có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của hơn 6.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát huy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm"

Khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV đã nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, lãnh đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các địa phương, nhất là tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ TKV đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ II đề ra. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng, biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn TKV đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn TKV đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đảng bộ TKV đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế đất nước và sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn TKV đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vị trí là Tập đoàn kinh tế mạnh, là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; Đảng ủy TKV đã lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ TKV đã kết nạp được 1.316 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc kỷ cương, xây dựng bản sắc văn hóa tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, người lao động TKV.

Đảng ủy Tập đoàn TKV cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ TKV trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng doanh thu của TKV ước đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 16,9 nghìn tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng, trong đó năm 2019 thu nhập bình quân của hơn 96,6 nghìn lao động đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

Về các chỉ tiêu kỹ thuật, đồng chí Đặng Thanh Hải cho biết, sản lượng chủ yếu từ năm 2015 - 2020, gồm: than nguyên khai đạt 188 triệu tấn, bình quân 37,6 triệu tấn/năm; than sạch sản xuất đạt 185,7 triệu tấn, bình quân 37,1 triệu tấn/năm. Sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn, bình quân 41,2 triệu tấn/năm, trong đó than nhập khẩu tiêu thụ là 18,8 triệu tấn. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực khoáng sản, sản phẩm đồng tấm đạt 63,7 nghìn tấn, bình quân 12,7 nghìn tấn/năm; alumin đạt 5,74 triệu tấn, bình quân 1,15 triệu tấn/năm. Sản lượng điện 46,9 tỷ kwh, bình quân 9,4 tỷ kwh/năm. Sản xuất thuốc nổ đạt 340,9 nghìn tấn,…

Đặc biệt, trong giai đoạn này, TKV triển khai thành công chương trình “3 hoá” - cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa - bằng việc đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Việc đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá đã góp phần giảm tỉ lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 23,5% xuống 20% và trong khai thác lộ thiên từ 4,9% xuống 4,3%. Đồng thời năng suất lao động tăng lên. Cụ thể, năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo giá trị tăng bình quân 12%/năm.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ TKV trong quá trình xây dựng và phát triển, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phát huy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm", trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TKV đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ TKV và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TKV phát triển bền vững. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo Tập đoàn và các công ty trực thuộc TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2020 - 2025; chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn 2030 góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; bảo đảm đủ việc làm và thu nhập của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, 100% các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ TKV đã xây dựng và đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2020 - 2025, như: Tổng doanh thu đạt 760 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm). Lợi nhuận 17,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,5 nghìn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách tăng 5%/năm. Tổng giá trị đầu tư 76,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 15,4 nghìn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng 6-7%/năm. Bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm. Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động,…

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng nói trên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TKV sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng…

Đồng chí Đặng Thanh Hải cho biết thêm, từ những bài học thực tiễn quý báu được rút ra trong quá trình xây dựng, phát triển Tập đoàn và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tập đoàn sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động toàn Tập đoàn. Đồng thời nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng TKV phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng, biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn TKV đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến đổi và thách thức, vì vậy, TKV cần phải chủ động trong khai thác, trong nhập khẩu than để đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước. Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển; có sức cạnh tranh cao; có trình độ công nghệ tiên tiến đáp ứng đủ than cho nhu cầu sử dụng trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất điện; đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động TKV phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xứng đáng là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Tập đoàn TKV, trong nhiệm kỳ tới tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động của Tập đoàn TKV; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; tích cực nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tập đoàn TKV. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kế hoạch 5 năm tới, Tập đoàn TKV sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có nhiều cơ hội để đổi mới quản trị nội bộ theo hướng hiện đại trong bối cảnh nhu cầu than trong nước tăng cao. Tuy nhiên, điều kiện khai thác mỏ sẽ ngày càng khó khăn, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng ủy TKV tập trung lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển đã đề ra đảm bảo các tiêu chí “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”; “Hài hòa với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hài hòa với địa phương, cộng đồng; hài hòa với đối tác, bạn hàng; hài hòa giữa nhà đầu tư và người lao động”; tiếp tục đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH; đẩy mạnh thực hiện chủ trương sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của TKV trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng Thành viên, ban điều hành Tập đoàn. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Với những mục tiêu cụ thể trên, mỗi đảng viên của Đảng bộ TKV phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong toàn Tập đoàn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu mỗi đại biểu hãy phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và của Đảng bộ Khối. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ TKV, bầu vào Đoàn đại biểu tham dự và đóng góp vào những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn TKV khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả, đồng chí Lê Minh Chuẩn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

P.V

.
.
.
.