.
.

Diễn đàn góp ý xây dựng Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III

Thứ Tư, 01/07/2020|19:03

Ngày 30/6/2020, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tổ chức Diễn đàn Góp ý xây dựng Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo (lần 5) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại khu vực phía Bắc.

Tham dự Diễn đàn, có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (TT&VHDN) cùng đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ủy viên BCH, UBKT Đoàn Thanh niên Tập đoàn, BCH các cơ sở Đoàn Thanh niên trực thuộc; Ủy viên BCH, UBKT Hội CCB, BCH Hội CCB, các đoàn viên thanh niên, hội viên các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc.

Chủ trì, có các đồng chí: Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, hội viên hội cựu chiến binh, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, hội viên về vị trí, vai trò Đảng các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Ngành của đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên, hội viên bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của cá nhân, hiến kế về các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Mặt khác, tạo mối liên hệ gắn kết giữa Hội CCB Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong các hoạt động chung, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào các công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Diễn đàn.
Toàn cảnh Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến nay, các Chi/Đảng bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội các cấp, tạo ra không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội thành công và hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Mặc dù trong nhiệm kỳ qua, Tập đoàn Dầu khí còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ đầu năm 2020 đến nay tiếp tục phải đối mặt với khó khăn chưa từng có trong lịch sử do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm rất sâu. Nhưng Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nỗ lực vượt khó và cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra ở tất cả các lĩnh vực: từ sản lượng khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu, công tác dịch vụ kỹ thuật, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước… trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí đoàn viên, hội viên của 2 tổ chức.

Để thể hiện vai trò, vị trí của các cấp bộ Đoàn, cấp bộ Hội trong Tập đoàn góp phần xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; trên cơ sở hướng dẫn thảo luận góp ý của Đảng ủy Tập đoàn, các đại biểu tham dự Diễn đàn đã tập trung thảo luận về 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Nâng cao vai trò và trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong tập đoàn kinh tế nhà nước; quản lý và quản trị doanh nghiệp; quản trị nguồn lực tài chính; về tái cơ cấu đầu tư; quản trị nguồn nhân lực; về khoa học - công nghệ, an toàn - môi trường; tái tạo văn hóa Petrovietnam; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác thanh tra, kiểm soát, kiểm toán hoạt động của doanh nghiệp và giải pháp về quốc phòng - an ninh - đối ngoại; các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác của các cá nhân; các ý kiến đề xuất ý tưởng mới tới Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn có liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện nay của Tập đoàn.

Ngoài ra, còn có các ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm khơi dậy khát vọng của thế hệ trẻ ngành Dầu khí, cũng như truyền thống xây dựng trưởng thành của các thế hệ “Những người lính Dầu khí” để thực hiện thành công mục tiêu chiến lựợc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; các giải pháp để tăng cường công tác phát triển Đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ...

Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PVN phát biểu tại Diễn đàn
Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PVN phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn đã thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm, sự quan tâm cũng như những ý kiến đóng góp đối với văn kiện Đại hội Đảng. Đồng chí mong rằng 2 tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội CCB Tập đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đồng chí cho rằng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đối mặt với những khủng hoảng “kép” và hơn cả khủng hoảng "kép" nhưng bằng bản lĩnh của những "Người lính đi tìm lửa", qua những lần lâm vào khủng hoảng, người lao động dầu khí từng bước vượt qua với ý chí quyết tâm và niềm tự hào. Đại hội lần này phải khái quát được bức tranh tổng thể đó, thấu cảm được những vấn đề mà chúng ta đang phải đối phó và hành động, đồng thời cũng là dịp khơi dậy lại niềm tự hào, ý chí quyết tâm của người dầu khí.

Được biết, Diễn đàn Góp ý xây dựng Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức ở khu vực phía Nam vào ngày 2/7/2020.

P.V

.
.
.
.