.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành Dệt may Việt Nam

Thứ Tư, 26/08/2020|18:07

Trong 2 ngày (24 - 25/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Cao Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Hiệp hội Dệt may Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 5 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam, có các đồng chí: Trần Quang Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Lê Tiến Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng 192 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp; đặc biệt, năm nay dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và của Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 5 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại đơn vị. Đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn đảng bộ.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên, bảo đảm đúng quy định của đảng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Vinatex đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, duy trì tăng trưởng đều hàng năm, duy trì được vị thế trong chuỗi cung ứng và là nhà sản xuất dệt may lớn nhất của Việt Nam, thể hiện được vai trò dẫn dắt, định hướng cho sự phát triển của ngành Dệt may cả nước.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn đạt mức tăng trưởng bình quân là 5,62%/năm, đến năm 2019 đạt 45.486 tỷ đồng; doanh thu tăng trưởng bình quân đạt 5,65%/năm, đến năm 2019 đạt 49.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân đạt 5,02%/năm, đến năm 2019 đạt 2,9 tỷ USD. Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm xuất khẩu từ 62% năm 2015 lên 65,2% năm 2019. Đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập tăng trưởng bình quân đạt 7%/năm.

Với mục tiêu, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, đảm bảo phát triển ổn định, giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, số tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; kết nạp mới 400 đảng viên.

Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu: tăng trưởng hàng năm từ 8 - 10%; chỉ tiêu lợi nhuận: tăng trưởng hàng năm từ 12 - 15%. Như vậy, tính đến năm 2025, lợi nhuận sẽ tăng khoảng 76 - 100% so với năm 2020; thu nhập người lao động bình quân hằng năm tăng cao hơn CPI tực tế  2 - 3%; đảm bảo nộp ngân sách đúng theo quy định.

Đồng chí Lê Tiến Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội.
Đồng chí Lê Tiến Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận sự nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức cũng như biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo trình Đại hội và đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí lưu ý, trong những năm tới, tình hình thế giới có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen và Việt Nam vẫn đang tiếp tục hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn; đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động ngành dệt may nói chung và Vinatex nói riêng phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; không ngừng củng cố, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và về tổ chức, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công thương và của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ và trong toàn Tập đoàn. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn hoạt động của các tổ chức đảng với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phù hợp với mô hình doanh nghiệp sau sắp xếp, cơ cấu lại theo chỉ đạo của Chính phủ. Cần tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ với HĐQT và Ban điều hành trong mô hình mới của doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
ra mắt Đại hội.

Đồng chí  nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, trọng tâm là thực hiện thắng lợi việc sắp xếp, cơ cấu lại Tập đoàn Dệt may Việt Nam theo đề án được phê duyệt. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; xây dựng chiến lược tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; giữ vững mục tiêu chiến lược là “Sản xuất xanh, sạch, phát triển bền vững”; đẩy mạnh tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng, hoàn chỉnh từ thiết kế thời trang đến phân phối, thương hiệu. Phát hiện các điểm nghẽn, bất cập về chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của ngành Dệt may. Giữ vững lực lượng lao động và vị trí trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” và truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển, cùng với những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra; lãnh đạo xây dựng Vinatex ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, xây dựng thành công Tập đoàn cổ phần đa sở hữu phát triển nhanh, mạnh, bền vững; giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành Dệt may Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Tiến Trường được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

P.V

.
.
.
.