.
.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Phát huy mọi nguồn lực, giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam

Thứ Tư, 05/08/2020|10:04

Trong 02 ngày (3 và 4/8/2020), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội) đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 1 của Đảng ủy Khối.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Phát huy truyền thống của “những người đi tìm lửa”
Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của toàn Tập đoàn. Có thể khẳng định, kỳ Đại hội lần này có những dấu ấn khó lặp lại. Trong lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chưa bao giờ phải đối mặt với những tác động tiêu cực, thậm chí là nguy hiểm đến từ điều kiện bên ngoài, cũng như nội tại Tập đoàn nhiều và liên tục như vậy. Trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ Tập đoàn phải đối diện với thách thức rất lớn, giá dầu thô liên tiếp giảm sâu và giữ ở mức thấp, tình hình Biển Đông phức tạp, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu, đặc biệt là “khủng hoảng kép” do giá dầu giảm sâu và dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu quan trọng, góp phần không nhỏ vào thu ngân sách, bảo đảm an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia.
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn một lần nữa nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối mặt trong suốt nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Tập đoàn đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, địa phương. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, Đảng ủy Tập đoàn đã khẩn trương ban hành các quy chế làm việc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ chính trị. Thông qua tổ chức đảng và đảng viên là lãnh đạo các cấp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Hàng năm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác, triển khai bài bản, nề nếp theo hướng thiết thực, hiệu quả trên các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, của các Bộ, ngành từ đó đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì nhịp độ, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế đất nước. 
Đồng thời, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW. Qua đó, triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng; công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, đặc biệt các vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thông qua việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN phát biểu khai mạc Đại hội.
Bên cạnh đó, quan tâm lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn; chăm lo, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Làm tốt công tác truyền thông qua đó tạo sự đồng thuận trong đội ngũ người lao động, sự chia sẻ, ủng hộ của dư luận xã hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tập đoàn tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, giữ vai trò quan trọng trong mở rộng hội nhập, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp khoảng 10% ngân sách nhà nước; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… với tỷ trọng lớn góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tham gia tích cực trong việc khẳng định, bảo vệ quyền, chủ quyền quốc gia trên biển. 
Theo đó, có 08 chỉ tiêu Nghị quyết được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nổi bật là: Tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, vượt 0,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; sản xuất đạm ước đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.514,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tăng trưởng dịch vụ đạt 9%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tại Đại hội được đánh giá cao về chất lượng cũng như tinh thần vì sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, tham luận của các đại biểu tại Đại hội đã tập trung nêu ra nhiều giải pháp cho nhiều lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn như thăm dò khai thác, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, điện, đạm... Đây được xem là những đóng góp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn đang phải đối mặt với nhiều thử thách hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Đảng bộ Tập đoàn cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và sự chân thành, cầu thị trong đóng góp ý kiến tại Đại hội.
Đồng chí nhấn mạnh, trước mắt, tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp. Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục biến động, khó lường. Với vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Muốn vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn phải nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện và quyết nghị: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
ra mắt Đại hội.
Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”, đồng thời cập nhật các quan điểm chiến lược của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 55-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kiên định phát triển 5 lĩnh vực chính (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp chế biến dầu khí, công nghiệp điện khí và năng lượng tái tạo, dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao) với 3 trụ cột (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp chế biến dầu khí) và 1 cốt lõi (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí). Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm mới của Tập đoàn phù hợp sự phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị số, xu hướng tiết kiệm năng lượng trong đời sống xã hội, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự phù hợp, cụ thể hóa các nhóm giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội. 
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng, với truyền thống của “những người đi tìm lửa” anh hùng, với tinh thần “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; tập trung triển khai, làm cho các giá trị văn hoá Petrovietnam thấm sâu vào mọi hoạt động của hệ thống chính trị toàn Tập đoàn. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức, tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong tái tạo văn hóa Petrovietnam. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH. Thực hiện chủ trương các đơn vị ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Tập đoàn và trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Phạm Xuân Cảnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Bùi Thị Nguyệt tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
P.V

 

.
.
.
.