.
.

Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu VNSTEEL

Thứ Sáu, 28/08/2020|21:31

Trong 2 ngày (26-27/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đến dự, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có các đồng chí: Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo; Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức; cùng các thành viên trong Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 5.

Về phía Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, có các đồng chí: Lê Song Lai - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT; Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ và 143 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp; đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó có Tổng Công ty Thép Việt Nam. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên trong Tổng công ty nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước, đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Tổng Công ty. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy trong đảng bộ. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Chú trọng giáo dục đạo đức liêm chính, giáo dục truyền thống cách mạng. Điểm nổi bật trong công tác tư tưởng là Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam đã ban hành được Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty”, thông qua đó đã góp phần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trước những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp… của Tổng công ty và đơn vị, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, từng bước giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo 
Đại hội.

Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trong công tác cán bộ, đã ban hành Nghị quyết của Đảng ủy về “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, với các giải pháp được đưa ra sát với tình hình thực tiễn nên công tác cán bộ tại Tổng công ty được triển khai thực hiện ngày càng bài bản, nền nếp hơn, hiệu quả hơn.... Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc duy trì nề nếp, cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng cơ sở và công tác phát triển đảng viên. Thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo chương trình công tác nhiệm kỳ, từng năm và theo sự chỉ đạo, theo kế hoạch của cấp trên. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về xử lý sai phạm của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác dân vận của Đảng, thực hiện dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước. Nâng cao vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường các giải pháp trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tiêu biểu như: Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối”; Nghị quyết về “Nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; Kết luận về “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thép dẹt”… Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Tổng công ty khi ban hành đều kịp thời, sát với tình hình thực tiễn nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong những năm qua.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty ước đạt 137.152 tỷ đồng, bằng 109,90% so với Nghị quyết Đại hội; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.992 tỷ đồng, bằng 136% so với Nghị quyết Đại hội; nộp ngân sách khối Công ty mẹ con đạt 3.548 tỷ đồng, bằng 70,96% so với Nghị quyết Đại hội. Tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Dự án của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; làm tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Chính phủ và hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ; tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 60%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; kết nạp 25 đảng viên/năm; lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức vững mạnh, toàn diện.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng sản lượng phôi thép toàn hệ thống: 9.810.000 tấn; tổng sản lượng thép cán dài toàn hệ thống: 10.725.000 tấn; tổng sản lượng thép cán dẹt toàn hệ thống: 1.775.000 tấn; doanh thu hợp nhất: 88.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 1.520 tỷ đồng; nộp ngân sách khối Công ty mẹ con: 1.940 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho người lao động trong toàn hệ thống Tổng công ty với mức thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, tuy đạt được những kết quả tích cực song cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Đồng chí Hoàng Giang đề nghị Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hiệu quả, nắm vững cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Tổng công ty ổn định, phát triển bền vững; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
ra mắt Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lưu ý, Đảng bộ Tổng công ty cần chủ động nắm chắc tình hình và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trước những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, đặc biệt là khi Tổng công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty và thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động, hiểu, chia sẻ và đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng công ty, đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Gắn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đổn Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược phát triển, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh kịp thời trong quá trình hội nhập. Thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư. Tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm VN Steel. Xây dựng văn hóa Tổng công ty, phát huy tiềm năng, khuyến khích tinh thần làm chủ, hiệu quả làm việc của người lao động, nâng cao giá trị gia tăng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

P.V

.
.
.
.