.
.

TKV tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế

Thứ Bảy, 03/10/2020|11:02

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, trật tự an toàn cơ quan, doanh nghiệp.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị

Tại Hội nghị, 2 bên đã tổng kết 10 năm công tác phối hợp giữa 2 đơn vị. Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp số 62/QCPH-CAQN-TKV ngày 16/2/2009 giữa TKV và công an tỉnh Quảng Ninh, 2 bên đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo quy chế. Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm trật tự xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hai bên cũng đã phối hợp hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế và bí mật nhà nước; quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc, tham quan, ký kết hợp đồng với TKV; quản lý chuyên gia và lao động người nước ngoài làm việc tại TKV và các đơn vị.

Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thành viên Tập đoàn xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ bảo vệ chuyên trách; xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản…

TKV và Công an tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất và tiến hành ký Quy chế phối hợp mới, trong đó quy định cụ thể hơn về nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm, hình thức phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và trật tự an toàn cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 2 bên có liên quan đến các nội dung phối hợp: Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước và trật tự, an toàn trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc TKV; bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình, cơ sở vật chất, tài sản, tài nguyên than, khoáng sản trong ranh giới quản lý của các đơn vị thuộc TKV; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp, công cụ hỗ trợ; ứng phó sự cố, thiên tai, PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

Định kỳ hằng năm và theo giai đoạn, Công an tỉnh Quảng Ninh và TKV thống nhất sơ, tổng kết thực hiện quy chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp tiếp theo.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.