.
.

Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V (mở rộng) và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 16/04/2021|10:05

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V (mở rộng) và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hà Nội và TP.HCM.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ủy Ban Kiểm tra; cán bộ chủ chốt các ban, đơn vị trong Đảng bộ Tổng công ty. 
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cho biết: Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Tổng công ty và đạt được những kết quả tích cực. Việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được Đảng bộ Tổng công ty chỉ đạo triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và bài bản, được cụ thể hoá trong Nghị quyết công tác hàng năm của Đảng uỷ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành 05 kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo các chuyên đề từng năm.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã ban hành 116 văn bản triển khai thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Việc ban hành kịp thời các văn bản đã tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Tổng công ty có hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gương mẫu thực hiện việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên và người lao động căn cứ nội dung chủ đề học tập, làm theo, lựa chọn, đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng nhiệm vụ được giao và lấy việc xây dựng cam kết rèn luyện của cán bộ, đảng viên và kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.
Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng trực thuộc đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Việc gắn những nội dung của Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc với các nội dung trọng tâm: lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; nhận diện các biểu hiện suy tho về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong Tổng công ty theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát biểu kết luận Hội nghị.
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đã chỉ đạo giải quyết kịp thời 20 đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên của các tổ chức Đảng trực thuộc. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng trình tự thủ tục, có kết luận cụ thể rõ ràng qua đó giải tỏa những bức xúc của người lao động, góp phân giữ vững ổn định chính trị nội bộ của Tổng công ty và đơn vị.
Công tác thông tin tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên Website của Tổng công ty, của đơn vị, qua bảng tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, thông qua các cơ quan báo của Trung ương và địa phương;... Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng, gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tổng công ty và đơn vị.
Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty còn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, thông qua đó uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, nói không đi đôi với làm; kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp định hướng tư tưởng cho người lao động, nhất là thông tin về các giải pháp, chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo công khai, dân chủ, góp phần ổn định chính trị nội bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị. Hàng năm, trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy Tổng công ty đều triển khai kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể quần chúng đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phong trào cụ thể thiết thực góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị, cụ thể: phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất với mục tiêu: Năng suất-Chất lượng-Tiết kiệm-Hiệu quả và an toàn, tiêu biểu như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Sáng kiến tiết kiệm", “Nhà máy công viên", đảm nhận các công trình Công đoàn... gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty của đơn vị. Trong 05 năm qua đã có 3.398 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất với tổng giá trị làm lợi là trên 305,6 tỷ đồng với số tiền thưởng từ sáng kiến là trên 12,0 tỷ đồng; có 194 công trình, việc làm được công nhận trong đó có 03 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và 14 công trình tiêu biểu được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty cùng rất nhiều công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của Đất nước; có 306 công trình, phần việc thanh niên với giá trị 58,5 tỷ đồng, làm lợi trên 35,9 tỷ đồng; thực hiện trên 633 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào SXKD, thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; đoàn viên thanh niên của Tổng công ty đã tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, vận động đoàn viên thanh niên hiến được 2.165 đơn vị máu, thông qua các phòng trào thi đua đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty cũng như thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Tổng công ty với cộng đồng. 
Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có 1.256 tập thể và 1.332 cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tổng công ty biểu dương khen thưởng trong đó có 01 đồng chí được Trung ương khen thưởng tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017.
Trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục.
Trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả công tác quý I/2021. Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 245 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ; đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra. 
Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu toàn hệ thống Tổng công ty, trong đó, sản xuất phôi thép 651.928 tấn, bằng 26% kế hoạch năm; tăng 16% so với cùng kỳ; tiêu thụ 149.768 tấn, bằng 21% kế hoạch năm; tăng 7% so với cùng kỳ. Sản xuất thép thành phẩm đạt 1.002.419 tấn, bằng 26% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ; tiêu thụ 953.076 tấn, bằng 24% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ. 
Doanh thu thuần toàn hệ thống đạt 22.280,363 tỷ đồng, trong đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.680 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 846,112 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 245 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ lỗ 3,373 tỷ đồng. Nộp ngân sách toàn hệ thống đạt 533 tỷ đồng. Thu nhập bình quân toàn hệ thống đạt 11,19 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã hỗ trợ trên 73,0 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó tập trung cho thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh nặng, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nhân ái, trường học tại các địa phương khó khăn, hỗ trợ Huyện Bắc Hà-Lào Cai và Vân Canh-Bình Định theo Nghị quyết 30a của Chính phủ...
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP Phạm Thu Hiền báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP Phạm Thu Hiền báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 5 năm qua trong toàn Đảng bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP cho rằng: Dự báo quý II/2021, thị trường thép tiếp tục thuận lợi do nhu cầu xuất khẩu vẫn khá tích cực, đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng dân dụng đều tăng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, có thể tái bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, nhất là các đơn vị đang gặp khó khăn, năng lực cạnh tranh yếu.
Để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh ổn định trong quý II/2021, các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị cần bám sát Nghị quyết “Nhiệm vụ công tác năm 2021" của Đảng ủy Tổng công ty, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty để vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu toàn hệ thống Tổng công ty, cụ thể: Sản xuất phôi thép 650.000 tấn, phôi thép bán ngoài 150.000 tấn. Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm 950.000 tấn. Phấn đấu tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.650 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 150 tỷ đồng; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 
Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị có các giải pháp chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt và phân tích thị trường trong và ngoài nước; đảm bảo chủ động về nguyên vật liệu, cơ cấu lại hệ thống các đại lý khách hàng cho phù hợp; đẩy mạnh công tác bán hàng, có các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giữ vững và củng cố thị phần của Tổng công ty. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 463 của Đảng ủy Tổng công ty về liên kết hệ thống, tăng cường công tác phối hợp hoạt động của các đơn vị trong hệ thống, trong sản xuất kinh doanh thép /V/, tiêu thụ thép cán nguội, phôi thép, mua nguyên vật liệu, dịch vụ logicstic... Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác quản lý và sử dụng đất của Tổng công ty và các đơn vị".
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tránh hình thức, tạo sự chuyển biến trong giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đối tượng kết nạp vào đảng. Thực hiện tốt công tác thẩm tra xác minh hồ sơ cán bộ, đảng viên kịp thời phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và công tác phát triển đảng viên mới. Phấn đấu 6 tháng đầu năm 2021, kết nạp được trên 10 đảng viên mới.
Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2021. Triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tổ chức đảng hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác đối thoại định kỳ tại đơn vị, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động, để tham mưu cho Đảng ủy Tổng công ty trong việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là đối với các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong SXKD, hoặc các đơn vị trong quá trình thực hiện thoái vốn, giải thể. 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền; trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
P.V
 
.
.
.
.