.
.

Doanh thu Quý I năm 2021 của Vinachem tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020

Thứ Hai, 19/04/2021|15:12

Trong quý I năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sản xuất phân bón DAP Đình Vũ tại Nhà máy DAP Vinachem Hải Phòng.
Sản xuất phân bón DAP Đình Vũ tại Nhà máy DAP Vinachem Hải Phòng.

Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 20.000 người lao động với mức tiền lương bình quân 9,3 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt; đặc biệt các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc.

Trong quý I, Vinachem đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định, Công điện, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trong quý I năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, về giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.864 tỷ đồng, tăng 36,4%; Apatit ước đạt 604 tỷ đồng, tăng 22,3%; cao su ước đạt 2.040 tỷ đồng, tăng 10,7%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 820 tỷ đồng, bằng 100%; chất giặt rửa ước đạt 697 tỷ đồng, giảm 17,9%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 516 tỷ đồng, giảm 9,8%.

Doanh thu ước đạt 11.624 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 6.776 tỷ đồng, tăng 46,6%; sản phẩm apatit ước đạt 752 tỷ đồng, tăng 23,7%; cao su ước đạt 1.767 tỷ đồng, giảm 1,8%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 1.054 tỷ đồng, tăng 11%; chất giặt rửa ước đạt 704 tỷ đồng, giảm 23,5%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 517tỷ đồng, giảm 11,6%. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 420 tỷ đồng, bằng 26,1% so với kế hoạch năm 2021.

Lợi nhuận cộng hợp đối với các đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (Đề án 1468); Ước lỗ 600 tỷ đồng, giảm 363 tỷ so với cùng kỳ năm 2020. Với các đơn vị không thuộc Đề án 1468, lợi nhuận ước đạt 359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Xuất nhập khẩu ước đạt 153 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 97 triệu USD, tăng 56%; giá trị nhập khẩu ước đạt 56 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, công tác an sinh - xã hội tiếp tục được Tập đoàn và các đơn vị thành viên quan tâm thực hiện tốt trong Quý I với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành Hoá chất, Vinachem đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế.

Thời gian qua do ảnh hưởng tiêu cực của dich bệnh Covid-19 với nền kinh tế thế giới giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón như: Amoniắc (NH3), lưu huỳnh, cùng với giá dầu, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng khiến giá các loại phân Urê, DAP, Kali trên thế giới cũng như thị trường trong nước tăng theo. Trước tình hình đó Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn rà soát tiết giảm chi phí, hợp lý hoá sản xuất, tiêu thụ và cung ứng vật tư, nguyên liệu đẩy mạnh sản xuất ưu tiên đảm bảo cung ứng phân bón cho thị trường trong nước.

Trong quý I năm 2021, các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón trong Tập đoàn như Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Ðiển, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty cổ phần Phân bón miền Nam, Công ty DAP Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem, Công ty cổ phần Phân bón Bình Ðiền… đã đẩy mạnh sản xuất, cung ứng phân bón ra thị trường góp phần ổn định thị trường phân bón trong nước. Đặc biệt là các đơn vị sản xuất phân bón đơn (Phân đạm Urê, DAP) thuộc Vinachem như Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Đạm Ninh Bình, Công ty CP DAP Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem đã cung ứng hàng trăm nghìn tấn phân đạm Urê và phân DAP cho thị trường trong nước với giá thấp hơn giá phân bón nhập khẩu cùng loại từ 1 đến 2 nghìn đồng một tấn đóng góp đáng kể vào việc bình ổn thị trường phân bón trong nước.

Theo cmsc.gov.vn

.
.
.
.