.
.

Petrovietnam sẽ thực hiện được khát vọng trở thành Tập đoàn năng lượng xanh

Thứ Sáu, 17/05/2024|10:21

Trước thềm Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp. Petrotimes.vn đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về vấn đề này.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

PV: Xin đồng chí cho biết học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã được triển khai tới các đơn vị trong Khối, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu: Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Hướng dẫn số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận 01; ngay thời điểm đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 20/8/2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Chuyên đề toàn khóa) Xây dựng và ban hành các chuyên đề hằng năm [1] để triển khai sâu rộng tới các cấp ủy trong Khối.

Qua theo dõi công tác triển khai tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01 và học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cũng như chuyên đề hằng năm được Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả. Các đồng chí đã ban hành Kế hoạch số 172-KH/ĐU về thực hiện Kết luận 01 và tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa. Nội dung này, được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong toàn Tập đoàn.

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) và triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Hiệu quả” và đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các đồng chí triển khai thông qua việc xây dựng và thực hiện Văn hóa Petrovietnam; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lập nhiều kỷ lục mới trong 62 năm lịch sử của Tập đoàn. Trong đó, với nhiều kết quả nổi bật và mang tính đột phá, song tôi thật sự ấn tượng với những kết quả về việc học tập và làm theo Bác trong công tác xử lý các tồn tại của các dự án/doanh nghiệp yếu kém, khó khăn được Đảng ủy Tập đoàn triển khai khắc phục nghiêm túc, hiệu quả với quyết tâm cao nhất và sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị trong Tập đoàn, theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ và các bộ/ngành và mang lại những chuyển biến tích cực. Các dự án chậm tiến độ đã hồi sinh (NMNĐ Sông Hậu 1, Thái bình 2) và đưa vào vận hành khai thác ổn định, hiệu quả. Nhà máy xơ sợi Đình Vũ đã bảo toàn được vốn, người lao động có công ăn việc làm, đặc biệt đã khẳng định được chất lượng sản phẩm và dần lấy lại niềm tin của các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước; vận hành Kho cảng LNG 1 triệu tấn/năm Thị Vải; triển khai các hợp đồng EPC dự án phát triển mỏ thuộc Chuỗi dự án khí-điện Lô B;...

PV: Thưa đồng chí, được biết việc Đảng uỷ Tập đoàn đã đạt được những kết quả ấn tượng trong cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng và thực hiện Văn hóa Petrovietnam, đồng chí đánh giá thế nào về công tác này?

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu: Qua nhiều lần tham dự các Hội nghị của Đảng ủy Tập đoàn và theo dõi việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tôi nhận thấy việc Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 281-NQ/ĐU về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (Nghị quyết 281) là hướng đi đúng và kịp thời của Đảng bộ Tập đoàn. Năm 2022, sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 281, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức đánh giá, sơ kết; trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ bằng hệ thống các văn bản (Kết luận, Kế hoạch, Chỉ thị…) để tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, liên tục trong toàn Tập đoàn. Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã giúp các nhiệm vụ của Tập đoàn được triển khai liên tục, nề nếp, chuyên nghiệp, khoa học, tạo lập thói quen, hành vi ứng xử văn hoá trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn. Thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, mở đường định hướng Chiến lược phát triển Tập đoàn. Hệ giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí "Khát vọng, Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Nghĩa tình" được thấm sâu trong đời sống doanh nghiệp. Từ đó, ý thức của người lao động Dầu khí và chất lượng hoạt động tập thể được nâng cao hơn trước, thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác trong công việc, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; vai trò của các đoàn thể đã thể hiện rõ trong các hoạt động. Tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các ban, văn phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao.

Công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam, công tác truyền thông, hoạt động xã hội trong toàn Tập đoàn được thực hiện song hành gắn với các mục tiêu kế hoạch SXKD và Chiến lược phát triển của Tập đoàn, trở thành bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển của Petrovietnam. Xây dựng VHDN góp phần tạo nhận thức đúng đắn và tình cảm, niềm tự hào của các thế hệ người lao động Dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Sau 05 năm triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, giá trị thương hiệu của Tập đoàn không ngừng gia tăng, duy trì là một trong những thương hiệu có giá trị cao nhất ở Việt Nam, năm 2023 đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Qua 3 lần xét duyệt danh hiệu đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, Petrovietnam và 11 đơn vị (08 công ty con và 03 công ty cháu) đã được công nhận trên tổng số 54 doanh nghiệp cả nước, chiếm tỷ lệ 22% và là một trong 10 đơn vị được công nhận đạt chuẩn ngay trong đợt đầu xếp hạng theo bộ tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ; với 12 đơn vị đạt chuẩn, Petrovietnam đã hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu theo Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và về đích trước 2 năm chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

PV: Xin đồng chí cho biết thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu: Chúng ta cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm. Các tổ chức đảng triển khai đồng bộ trong đơn vị mình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát động sâu rộng, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng ở doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thể hiện tư tưởng vững vàng quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) và Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó, có liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được xem là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn đã khắc phục được những mặt hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết nhằm phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tôi mong rằng Petrovietnam sẽ nâng cao hơn nữa công tác truyền thông về xây dựng văn hoá của ngành Dầu khí ra ngoài xã hội. Để người dân cũng như các đơn vị nhận ra Tập đoàn Dầu khí đang xây dựng “văn hoá thực sự”, bởi đây cũng chính là những việc làm thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam gắn với công tác xây dựng đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động cam kết thực hiện các thiết chế văn hóa doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, quan tâm, xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân trong Tập đoàn lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường; nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh đúng như Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”, duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn từ đó thực hiện thành công chiến lược chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn, trở thành Tập đoàn Năng lượng mới, Tập đoàn Năng lượng xanh đầu tiên của Việt Nam. 

Có thể thấy rằng, trong 3 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Việc gắn việc thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã từng bước củng cố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong toàn Đảng bộ.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Thành Công (thực hiện)

 


[1] Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/6/2022 về học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; Kế hoạch số 77-KH/ĐUK, ngày 04/4/2023 về học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối; Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 Khóa XIII về xây dựng Đảng và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 05/3/2024 về học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”. Ban hành Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”

 

.
.
.
.