.
.
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Móng Cái chú trọng, nghiêm túc triển khai có hiệu quả. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, cuộc vận động ngày càng "lan tỏa rộng, tác động sâu", góp phần giúp đơn vị hoàn thành thắng lợi từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
.
Trong bối cảnh xã hội hiện tại, chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu, quan trọng đối với sự phát triển mọi mặt của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vấn đề này cũng được nhấn mạnh tại Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương như sau: "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội và yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong nền kinh tế góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, xã hội số, chính phủ số". Vận dụng những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên chặng đường tiến tới mục tiêu chuyển đổi số ngành Ngân hàng và mục tiêu của "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
.
Tiếng vọng
Công cuộc đổi mới đất nước trải qua 35 năm đã để lại những chuyển biến rõ rệt, sâu sắc về nhiều mặt. Bên cạnh những thành tựu đạt được, đất nước ta còn gặp không ít những khó khăn, cần phải vượt qua cũng như những hạn chế cần khắc phục. Trong đó nạn tham nhũng tiêu cực là một trong những mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và chế độ, do đó cần phải loại bỏ hoàn toàn những mầm mống của tham nhũng để giữ Đảng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) đã góp phần hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, từ đó giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả công tác này.
.
Cùng với sự phát triển công nghệ số, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn lợi dụng các tiện ích của công nghệ để tăng cường các hoạt động chống phá chế độ ta; xuyên tạc sự lãnh đạo và nền tảng tư tưởng của Đảng, với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, tinh vi. Những thông tin xấu độc lan truyền với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến tâm lý, làm lung lay niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đáp ứng đúng, trúng yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
.
Phát triển bền vững theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Vietcombank - hành trình hướng tới
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và tác động trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống con người, phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu nhận được sự quan tâm sâu sắc của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.
.
Được thành lập từ tháng 8/2011, là đơn vị có mặt tại địa bàn Bạc Liêu muộn nhất trong 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước; tuy nhiên, trong những năm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (Vietcombank Bạc Liêu) luôn là đơn vị đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước.
.
Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, Vietcombank luôn coi việc số hóa, phát triển mô hình ngân hàng số là chiến lược trọng tâm, không đơn thuần chỉ là những dự án công nghệ. Việc chuyển đổi số từ sớm, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và bắt trúng nhu cầu của khách hàng giúp ngân hàng có lợi thế lớn trên thị trường.
.
Đại dịch Covid-19 là cú sốc y tế mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt lên nền kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, giai đoạn khốc liệt của làn sóng dịch Covid-19 diễn ra khiến các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội từng khu vực, địa phương, giãn cách triệt để trong thời gian kéo dài đã "đóng băng" chưa từng có trong tiền lệ, ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống người dân và doanh nghiệp. Nhiều công ty, nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất kể cả của các hộ gia đình đều phải ngừng hoạt động để chống dịch, nền kinh tế bị đứt gãy khiến từng dòng người lũ lượt bỏ phố về quê, các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ phải loay hoay tìm cách sinh tồn. Đại dịch cũng đem đến nhiều mất mát về sinh mạng, tổn thương về tinh thần cùng như những gánh nặng cho xã hội.
.
Xây dựng chi đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
Trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị. Để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, việc xây dựng tổ chức Đoàn nói chung và chi đoàn nói riêng có bản lĩnh chính trị là điều rất cần thiết để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
.
Tôi về công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (VCB Chi nhánh Bình Dương) từ năm 2004 và vinh dự được làm việc với anh Nguyễn Khánh Thắng. Lúc đó, tôi là nhân viên phòng Tín dụng - Bảo lãnh, còn anh đã là cán bộ Phòng Tín dụng - Bảo lãnh từ năm 2000. Anh luôn là tấm gương về sự tận tâm, cống hiến, có chí hướng và cầu tiến để cán bộ, đảng viên, người lao động tại Ngân hàng noi theo.
.
.
.
.
.
.