.
.

Agribank: Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Thứ Hai, 23/01/2017|11:17

Theo Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Agribank sẽ tiếp tục củng cố nền tảng, tăng trưởng quy mô hoạt động, giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp dịch vụ tài chính khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Giao dịch tại Agribank
Giao dịch tại Agribank
Thiết lập nền tảng vững chắc
 
Năm 2016, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) đã có những bước phát triển vững chắc mặc dù phải trải qua những khó khăn và tồn đọng của những năm trước.
 
Cụ thể, lợi nhuận đã phục hồi, đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng tài sản chính thức đạt 1 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 924.000 tỷ đồng, tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 791.000 tỷ đồng, trong đó tỉ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của Agribank và chiếm 51% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này. Thu dịch vụ tăng 19,2% so với năm 2015. Nợ xấu giảm về mức 1,89%. Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỉ lệ dự trữ thanh khoản đều bảo đảm theo quy định của NHNN.
 
Đây chính là cơ sở vững chắc để Agribank bắt đầu chuyển sang thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Với đặc thù hoạt động chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, đối tượng cho vay nhỏ lẻ nên chi phí món vay lớn, trong khi rủi ro cao do sản xuất nông nghiệp của nước ta manh mún, lạc hậu. Mặc dù vậy, Agribank luôn bảo đảm đủ vốn với lãi suất ưu đãi phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động đưa ra các chương trình tín dụng ưu đãi điển hình như nông nghiệp sạch, hay các gói tín dụng hỗ trợ khác với lãi suất 5%/năm, trong đó có chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 50.000 tỷ đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch đang triển khai cũng bằng vốn tự huy động thương mại của Agribank…
 
Bên cạnh đó, Agribank củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản trị, điều hành; chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế, quy trình nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh; củng cố hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác. Agribank chấp hành nghiêm túc quy định của NHNN về các tỉ lệ an toàn hoạt động; bảo toàn vốn chủ sở hữu; kinh doanh có lãi, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và tăng dần. Agribank luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng… Trong nhiều năm liền, Agribank được bình chọn là "Doanh nghiệp vì cộng đồng" và tự hào luôn là ngân hàng của bà con nông dân.
 
Sẵn sàng cổ phần hóa
 
Thực hiện lộ trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, sau tái cơ cấu toàn diện, bước sang giai đoạn phát triển mới, Agribank xác định năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chuẩn bị cho cổ phần hóa khi đủ điều kiện.
 
Theo đó, Ngân hàng xác định sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, quản trị, tăng trưởng quy mô hoạt động gắn với nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, bảo đảm hiệu quả, an toàn hoạt động, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, tín dụng nông nghiệp-nông thôn. Đặc biệt, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2017 được ban lãnh đạo thông qua là nguồn vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 14-18%; tỉ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn khoảng 70%; thu dịch vụ tăng 20%; lợi nhuận tăng tối thiểu 10%...
 
Để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và hướng tới các thông lệ quốc tế, Agribank đang trình NHNN, Bộ Tài chính, Chính phủ phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ và xây dựng phương án cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020, phù hợp với Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bên cạnh đó, Agribank đã và đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu được xác định như: Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc; khẩn trương xử lý thu hồi các khoản nợ xấu; triển khai phương án kinh doanh, phương án nâng cao năng lực tài chính, phương án áp dụng tiêu chuẩn Basel II... theo lộ trình được Chính phủ, NHNN phê duyệt; sẵn sàng thực hiện phương án cổ phần hoá ngay sau khi được phê duyệt.
 
Chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp xanh. Theo đó, việc chuyển đổi dần mô hình sản xuất nông nghiệp sẽ tạo cơ hội cho các ngân hàng có kinh nghiệm, truyền thống đầu tư vào nông nghiệp, nông dân như Agribank…
 
Đây chính là cơ hội vàng để Agribank tiếp tục có những bước đi đúng hướng, vững chắc trong đầu tư tín dụng và cung cấp các dịch vụ tiện ích ngân hàng cho lĩnh vực quan trọng, then chốt của nền kinh tế đất nước.
 
Minh Thi (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.