.
.

Bảo Việt dẫn đầu ngành bảo hiểm 5 năm liên tiếp do Forbes Việt Nam bình chọn

Thứ Năm, 01/06/2017|15:45

Vừa qua, Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 và đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bảo Việt vinh dự đạt được danh hiệu này.

Tập đoàn Bảo Việt tăng cường minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan
Tập đoàn Bảo Việt tăng cường minh bạch thông tin, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan

Danh sách 50 công ty tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam cho phép lựa chọn các công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường chia theo từng lĩnh vực. Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của các ứng viên là các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX để xét duyệt dựa trên các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời và tăng trưởng trong giai đoạn 2012 - 2016.

Tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu của Bảo Việt (mã BVH) luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Với kết quả kinh doanh ổn định, giá trị vốn hóa lớn (đạt 40.500 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD tại ngày 29/5/2017) và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngay trong Quý I/2017, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm. Công ty Mẹ ước đạt 360 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Theo số liệu của Cục quản lý giám sát Bảo hiểm, Quý I/2017, doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.622 tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường, thể hiện vai trò doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu với tổng doanh thu phí đạt 1.834 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2%, chiếm 19,4% thị phần.

Thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định, góp phần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Bên cạnh việc thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, Bảo Việt còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 15.000 tỷ đồng.

P.V

.
.
.
.