.
.

Đảng ủy SCIC quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thứ Tư, 09/08/2017|18:07

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ.

T.S Nguyễn Đình Cung
T.S Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương truyền đạt các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII của Đảng đã thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối nói chung, với SCIC nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy SCIC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Cán bộ, đảng viên SCIC học tập, quán triệt Nghị quyết.
Cán bộ, đảng viên SCIC học tập, quán triệt Nghị quyết.

Thường trực Đảng ủy SCIC yêu cầu, qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn Tổng công ty cần nắm vững, hiểu rõ những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời vận dụng những mục tiêu, quan điểm, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy, đơn vị./.

P.V

.
.
.
.