.
.

Đảng bộ VietinBank triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Hai, 15/01/2018|23:53

Ngày 15/1/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự, có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ngân hàng Nhà nước.

Về phía Đảng ủy VietinBank, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Đảng ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Kiên Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VietinBank cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank đã bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, gương mẫu và chấp hành nghiêm túc sự điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; nắm bắt diễn biến thị trường để điều hành quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị rủi ro; góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ. Năm 2017, hoạt động kinh doanh của VietinBank có sự chuyển biến rõ rệt, các biện pháp kinh doanh đổi mới, mang tính thực tiễn cao, tận dụng tối đa cơ hội thị trường để thúc đẩy tăng trưởng quy mô mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả ngay từ đầu năm.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, tổng tài sản hợp nhất VietinBank (ước tính đến 31/12) đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%, hoàn thành 101% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Dư nợ tín dụng đạt 839 nghìn tỷ đồng, tăng 18%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 16%, hoàn thành 102% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, trong đó nguồn vốn ổn định từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 753 nghìn tỷ đồng, tăng 15%; nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 9 nghìn tỷ đồng; tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 12% và 1%.

Bên cạnh đó, VietinBank đã phát hành thành công khối lượng trái phiếu thứ cấp lớn nhất từ trước tới nay ra công chúng là 420 nghìn trái phiếu, tương đương 4.200 tỷ đồng, khẳng định uy tín, vị thế của VietinBank trên thị trường, nâng cao năng lực tài chính phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngân hàng trên 4 lĩnh vực, trong đó có kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy nhằm nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; hiện đại hóa ngân hàng thông qua việc chuyển đổi thành công CoreBanking; xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình nội bộ, nhằm công khai, minh bạch các mặt hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trên, VietinBank đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu; các đảng viên, người lao động xây dựng cam kết, kế hoạch cá nhân để đưa việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị cụ thể hóa trong từng việc làm, gắn sát tình hình hoạt động thực tiễn. Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.151 quần chúng ưu tú, đảng viên mới cũng như các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, lý luận chính trị; duy trì nền nếp sinh hoạt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức đảng trong năm 2017.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT VietinBank trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 đảng viên
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 dồng chí.

Đảng ủy VietinBank đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tất cả các Nghị quyết Hội nghị BCH và Nghị quyết triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đều nêu rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Qua giám sát nhận thấy đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác xây dựng Đảng, chấp hành nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy VietinBank và Đảng ủy cấp trên; không phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Ngoài ra, Đảng ủy VietinBank lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và mẫu biểu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho từng loại hình. Định kỳ hàng quý, các đơn vị trong toàn hệ thống đã tổ chức đối thoại với người lao động; qua đó kịp thời nắm bắt những tâm tư của cán bộ, người lao động, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Có thể khẳng định năm 2017, toàn bộ hệ thống chính trị trong Đảng bộ VietinBank đã có bước chuyển mình về nhận thức chính trị của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể cũng như của cán bộ, đảng viên và người lao động; đặc biệt là các đồng chí bí thư, cấp ủy, người đứng đầu đơn vị.

Năm 2018 dự báo sẽ có nhiều tác động tích cực, mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp và ngành Ngân hàng Việt Nam. Trước bối cảnh đó, Đảng ủy VietinBank quyết tâm thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ VietinBank đạt được, luôn duy trì là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối DNTW. Để tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo trong năm 2018, đồng chí yêu cầu, Đảng bộ VietinBank kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối và sự điều hành của NHNN. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại hạn chế cũng như phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ. Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện chặt chẽ quy trình xét tiêu chuẩn và kết nạp đảng viên mới; chú trọng giám sát toàn diện, thường xuyên, liên tục và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hoạt động theo quy định Điều lệ Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt Văn hóa VietinBank.

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ VietinBank đã đạt được trong năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 2 đồng chí; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; tặng Cờ "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 5 năm (2013 - 2017) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 2 Đảng bộ; tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho 5 Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 5 năm (2013 - 2017) và 7 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2013 - 2017). Đảng ủy VietinBank tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 67 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (2007 - 2017).

Những hình ảnh tại Hội nghị:

Hai tổ chức đảng nhận “Cờ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Hai tổ chức đảng nhận Cờ "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 5 năm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2013 - 2017) nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW
Các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" 5 năm (2013 - 2017) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW
Các đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm (2013 - 2017) nhận bằng khen của Đảng ủy Khối
Các cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2013 - 2017) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy VietinBank tặng Giấy khen dành cho tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (2007 - 2017).
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy VietinBank tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW (2007 - 2017).

P.V

.
.
.
.