.
.

Đảng ủy VietinBank học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ Nhật, 01/04/2018|21:26

Ngày 31/3/2018, Đảng ủy VietinBank tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập phương pháp nghiên cứu chương trình bồi dưỡng chuyên đề theo Hướng dẫn số 40, 41, 42, 43, 44, 45-HD/BTGTW ngày 01/9/2017,  bằng phương pháp trực tuyến tới 183 điểm cầu.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đến dự, có Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Về phía Đảng ủy VietinBank có các đồng chí: Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo Bác được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và phải trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cũng như của cán bộ, đảng viên. Chuyên đề năm 2018 có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc khi việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và của người cán bộ, đảng viên trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống đặc biệt là trong hệ thống chính trị đang đẩy mạnh việc sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy. 
Việc học tập Chuyên đề năm 2018 qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống VietinBank năm bắt được các quan điểm của Đảng, nội dung, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, xây dựng tác phong lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu khai mạc Hội nghị
Để các nội dung học tập được triển khai nhanh chóng trong toàn Đảng bộ, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động ngay sau Hội nghị Chuyên đề năm 2018 cần phải học tập, triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể; tập trung thực hiện tốt các cam kết, kế hoạch cá nhân về rèn luyện tu dưỡng năm 2018. Trong quá trình đó, đồng chí bí thư cấp ủy, các tổ chức đảng, người đứng đầu chuyên môn tại các đơn vị phải đi đầu, thực hiện nghiêm túc để làm gương cho cấp dưới.
Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống VietinBank.
Buổi chiều, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt Hướng dẫn số 40, 41, 42, 43, 44, 45-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động là một trong những giải pháp xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng, vì vậy bên cạnh việc tập trung lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa chọn và tổ chức biên soạn 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động, gồm: Chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; hội nhập quốc tế; tôn giáo và các chính sách về tôn giáo; dân tộc và chính sách dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018
PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018
Đối với việc học tập phương pháp nghiên cứu chương trình bồi dưỡng chuyên đề của Ban Tuyên giáo, đây là nội dung học tập được Đảng ủy VietinBank triển khai không chỉ trong năm 2018 mà tiếp tục được thực hiện vào các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ. Do đó, các cấp ủy cần tập trung chấp hành nghiêm túc và bám sát hướng dẫn của Đảng ủy VietinBank về việc triển khai học tập 6 chuyên đề ban hành ngay sau Hội nghị, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, của chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội tại đơn vị trong tuyên truyền, giáo dục; động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong học tập lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức; thực hiện Quy chế Nội quy lao động, Văn hóa doanh nghiệp VietinBank góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại đơn vị; truyền đạt nội dung học tập 6 chuyên đề đến đảng viên của chi bộ, gắn với hướng dẫn chỉ đạo sinh hoạt chi bộ hằng tháng của Đảng ủy VietinBank; đảm bảo tuân thủ nghiêm túc về thời gian, thời lượng học tập; viết bài thu hoạch sau học tập - là căn cứ để Đảng ủy VietinBank cấp giấy chứng nhận cho đảng viên đủ tiêu chuẩn theo đúng Hướng dẫn số 113 của Ban Tuyên giáo Trung ương; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, tham gia và nắm bắt đầy đủ, trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn trong công việc có kết quả cao. 
Qua đó sẽ phát huy tinh thần chủ động, tích cực gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp VietinBank, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập VietinBank.
P.V

 

.
.
.
.