.
.

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018

Thứ Bảy, 16/06/2018|20:35

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 74 điểm cầu và gần 3.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: GS-TS. Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW.
Về phía Đảng ủy Vietcombank, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ và Chi bộ cơ sở, trưởng các ban, đơn vị.
đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng, là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đây, đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung của chuyên đề năm 2018. Bên cạnh đó, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
GS-TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018
GS-TS. Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe GS-TS. Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2018 và những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng cũng như dẫn chứng cụ thể sinh động về tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã khái quát lại nội dung Chỉ thị 05. Thông qua những nội dung đó đồng chí mong muốn người đứng đầu và cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí lưu ý, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, sau Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank cần tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ với những nội dung thiết thực, phù hợp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên cũng như vào sinh hoạt của chi/đảng bộ hàng tháng gắn với nhiệm vụ chính trị. 
Đồng chí đề nghị, qua việc học tập, các chi/đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên cần chắt lọc những cái hay để tiếp tục phát huy và những gì còn tồn tại, hạn chế thì tự uốn nắn, xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để khắc phục.
P.V
 
.
.
.
.