.
.

Đảng bộ Vietcombank sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ Ba, 31/07/2018|18:23

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Vietcombank, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và các Ban tham mưu của Đảng ủy; các đồng chí là Ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018. Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 448-NQ/ĐU lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 và tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các phòng/ban chuyên môn, Chi nhánh/Công ty trực thuộc triển khai thực hiện.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động toàn hệ thống Vietcombank, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm năm 2018 của Vietcombank đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Huy động vốn đạt 850.649 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017; dư nợ tín dụng đạt 615.928 tỷ đồng, tăng 11% so với 2017; chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu 1,13%; dự phòng rủi ro đã trích 3.000 tỷ đồng; thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.360 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch HĐQT giao.

Các mảng kinh doanh dịch vụ bám sát Đề án thu phí và kế hoạch 2018: Doanh số TTQT - TTTM đạt 36,7 tỷ USD, tăng 20,1% so cùng kỳ; giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ chuyển tiền kiều hối, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử đều có sự tăng trưởng khả quan. Các tỷ suất sinh lời gia tăng mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.017 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ 2017. Vietcombank tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường trong lĩnh vực ngân hàng.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Giai đoạn 2015-2018 đã đánh dấu sự chuyển mình, bứt phá đầy ngoạn mục của Vietcombank với sự tăng trưởng hết sức ấn tượng về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Đạt được kết quả đó là nhờ những chủ trương, định hướng chỉ đạo đúng đắn của Đảng, trực tiếp là chỉ đạo của Đảng bộ Khối DNTW, NHNN cùng với sự lãnh đạo có hiệu quả của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank, sự quản lý và điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc các Chi nhánh, Công ty trực thuộc, sự phối kết hợp hiệu quả của các phòng, ban, trung tâm Trụ sở chính cùng sự đoàn kết, thống nhất, tính tiên phong gương mẫu, năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ đảng viên, nhân viên và người lao động trong hệ thống Vietcombank.

Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã quyết liệt đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ III. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã chủ động lãnh đạo việc chấp hành đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống Vietcombank ngày càng phát triển. Hoạt động kinh doanh của Vietcombank đã đạt được những thành quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt tốt và vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở bổ sung làm rõ kết quả hoạt động của Đảng bộ Vietcombank, đặc biệt là ở cấp cơ sở cũng như các ý kiến về mục tiêu, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018 và nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Vietcombank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 và nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Vietcombank đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo triển khai nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII tiếp tục được Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018 với tinh thần nghiêm túc, chủ động. Trên cơ sở đó mang lại những hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Phạm Tấn Công đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2018, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua việc phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức Đảng trực thuộc. Bên cạnh đó, cần rà soát những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong văn kiện Đại hội của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 và có các giải pháp khắc phục trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tích cực chủ động thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại ngân hàng theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 5 và theo chỉ đạo của NHNN, Chính phủ.

VCB News

.
.
.
.