.
.

Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Tư, 01/08/2018|22:20

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, có các đồng chí: Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện các Ban tham mưu, Văn phòng Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt Đào Đình Thi nhấn mạnh: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra và các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh, nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2015 – 2020 đã được HĐQT Tập đoàn thông qua, đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, có thể đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh kinh tế chung còn khó khăn và nội bộ có nhiều biến động, tuy còn có những hạn chế, nhưng Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trên hầu hết các mặt công tác, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích của cổ đông, việc làm và đời sống cho người lao động. 
Kết quả từ năm 2015 – 2017 đều có sự tăng trưởng mạnh. Tổng doanh thu tăng từ 20,79 nghìn tỷ đồng lên 32,75 nghìn tỷ đồng (tăng 57%); lợi nhuận trước thuế tăng từ 1,46 nghìn tỷ đồng lên 1,93 nghìn tỷ đồng (tăng 32,4%); nộp ngân sách nhà nước tăng từ 1,29 nghìn tỷ đồng lên 1,71 nghìn tỷ đồng (tăng 32%).
Tập đoàn Bảo Việt luôn bám sát định hướng chiến lược ngành nghề, củng cố vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường bảo hiểm và lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính; khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo, luôn hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là nhiệm vụ củng cố xây dựng tổ chức và phát triển đảng viên mới. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh; triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức, học tập chuyên đề toàn khóa và học tập chuyên đề hàng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác của đơn vị và sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đoàn thể; tổ chức phát động các phong trào thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Công tác cán bộ được củng cố, chỉ đạo kiện toàn, bổ sung kịp thời cấp ủy, cán bộ chủ chốt của Tập đoàn phù hợp với mô hình hoạt động của chuyên môn, thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Tập đoàn, giai đoạn 2015 -2020. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện theo quy định. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò. Ngoài ra, Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng số tiền 157,6 tỷ đồng. 
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Để hoàn thành các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ qua, có sự đóng góp của kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018. Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện các giải pháp và đạt được kết quả trong 6 tháng qua. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 20.790 tỷ đồng, tăng trưởng 37,8% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận sau thuế ước đạt 526 tỷ đồng.
Trong công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Tập đoàn và từng đơn vị trực thuộc; lãnh đạo Tập đoàn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; làm tốt công tác cán bộ đặc biệt là kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Tập đoàn nhận thấy việc triển khai thực hiện đã có những kết quả bước đầu quan trọng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cụ thể hoá việc học tập và làm theo Bác vào quá trình hoạt động kinh doanh tại các đơn vị. Trong thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm,... thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sau trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Qua 2 năm triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, kết hợp học tập theo Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
đồng chí: Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
Đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, giai đoạn 2016 – 2018, kinh tế trong nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, ổn định và tăng trưởng; các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã từng bước tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Thị trường tài chính, chính sách tiền tệ ổn định và linh hoạt, thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, Tập đoàn Bảo Việt phải đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh; tình trạng trục lợi và nợ phí bảo hiểm gia tăng; lĩnh vực chứng khoán và quản lý quỹ còn nhiều biến động,… Trong điều kiện khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên nỗ lực quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đánh giá từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đồng chí Phạm Viết Thanh nêu rõ, Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, duy trì tốc độ tăng trưởng một số các chỉ tiêu chủ yếu năm sau cao hơn năm trước, chiều hướng phát triển sản xuất kinh doanh từng bước được cải thiện.
Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của giai đoạn 2018 – 2020 mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã đề ra, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Viết Thanh yêu cầu Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn bám sát định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 gắn tăng trưởng với phát triển bền vững, tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tích hợp bảo hiểm – đầu tư – tài chính để phát huy sức mạnh hợp lực và lợi thế cạnh tranh khác biệt của Bảo Việt; hoàn thiện hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin; có chính sách đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí đề nghị Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn cần tiếp tục triển khai một số nội dung sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 theo lộ trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các chi, đảng bộ trực thuộc để kịp thời phát hiện, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, báo cáo kết quả học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (Khóa XII); đẩy mạnh, tăng cường các giải pháp thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (Khóa XII).
Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; nâng cao vai trò của cấp ủy, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, rút ra 4 bài học kinh nghiệm từ các cấp ủy vi phạm kỷ luật trong Khối trong thời gian qua, như: nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát và một số cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Vì vậy cần phải chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; xây dựng hệ thống quy định nội bộ chặt chẽ để ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra thất thoát, mất vốn và tài sản nhà nước. Đồng thời, duy trì nền nếp công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục phát triển đảng viên mới, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội.
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.
P.V
 
.
.
.
.