.
.

Lễ công bố và trao các quyết định cho Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc tại VietinBank

Thứ Ba, 06/11/2018|16:06

Ngày 5/11/2018 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố các quyết định về công tác cán bộ quản lý cấp cao. Tại buổi Lễ đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và HĐQT VietinBank đã trao các quyết định quan trọng cho Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc tại VietinBank.

Tới dự buổi Lễ, có các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN; Phạm Quang Hưng - Vụ trưởng Vụ 4 Ban tổ chức Trung ương; Hồ Xuân Thành  - Vụ trưởng Vụ kiểm tra tài chính Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Thạnh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN; cùng đại diện các Vụ, Ban của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW tham dự.
 
Về phía VietinBank có các đồng chí: Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy, Ban Thường vụ, HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Giám đốc các Khối nghiệp vụ, Trưởng phòng/Ban/Đơn vị thuộc Trụ sở chính và đại diện các đơn vị trong hệ thống VietinBank.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quyết định cho đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quyết định cho đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 1489-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy VietinBank đối với đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank.
 
Đại diện Khối nhân sự VietinBank đã công bố Quyết định số 2188/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về việc cử đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Thống đốc NHNN đã trao Quyết định về việc cử người đai diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank cho đồng chí Lê Đức Thọ và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Chủ tịch HĐQT - Lê Đức Thọ và đồng chí Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc VietinBank.
 
Đại diện NHNN, Thống đốc Lê Minh Hưng gửi lời chúc mừng tới đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Trần Minh Bình đã được tin tưởng bổ nhiệm và giao 2 chức vụ quan trọng tại VietinBank. Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự lựa chọn của chính những cán bộ chủ chốt trong hệ thống VietinBank thông qua đánh giá quá trình công tác và bằng lá phiếu đã bầu chọn được các vị trí quan trọng nhất trong hệ thống VietinBank.
 
“Với tư cách là người đứng đầu HĐQT và Ban Điều hành các đồng chí phải là tấm gương đoàn kết, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Đồng thời quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật của Nhà nước và của Ngành liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành” - đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trao Quyết định đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank cho đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trao Quyết định đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank cho đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc

Đồng chí Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy Khối DNTW đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; là Người đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank, đảm nhiệm cương vị, trọng trách “người đứng đầu” hệ thống VietinBank; và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc VietinBank.

Đồng chí Lê Đức Thọ cũng gửi lời cảm ơn tới Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ người lao động trong hệ thống VietinBank đã tin tưởng, tín nhiệm, bầu cho cương vị lãnh đạo, quản lý, điều hành hệ thống VietinBank.
 
“Đây là vinh dự lớn, trọng trách lớn, nhưng là trách nhiệm, nghĩa vụ nặng nề mà Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy Khối DNTW, các cổ đông, đối tác, khách hàng và tập thể cán bộ, người lao động VietinBank tin tưởng giao phó” - đồng chí Lê Đức Thọ chia sẻ.
Trong thời gian tới, HĐQT và Ban lãnh đạo VietinBank sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu, truyền thống tốt đẹp của quá trình 30 năm xây dựng và phát triển; tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi; sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển; khắc phục hạn chế, yếu kém; vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu hết mình, thực hiện tận tâm, tận tụy, trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao nhất quyền, nghĩa vụ của Người đại diện vốn theo ủy quyền, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ, trọng trách mà Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN, Đảng ủy Khối DNTW giao, tiếp tục xây dựng VietinBank phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững, hội nhập chủ động và thành công.
 
Cũng trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã đưa ra một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong chiến lược phát triển giai đoạn mới của VietinBank, đưa VietinBank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, an toàn, bền vững, đóng góp ngày càng to lớn hơn cho sự nghiệp phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Minh Khuê

.
.
.
.