.
.

Đảng bộ Vietcombank củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc

Thứ Bảy, 12/01/2019|22:43
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Đến dự có các đồng chí: Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Hồ Xuân Thành - Vụ trưởng vụ kiểm tra tài chính UBKT TW; Nguyễn Hữu Hải - Hàm Vụ trưởng, Vụ tổng hợp Văn phòng TW Đảng; Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW.
 
Về phía Vietcombank, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT và các ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.
Ủy ban kiểm tra Trung ương (ngoài cùng bên phải) và Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2018 và tặng hoa cho 02 Đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank
Đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Vietcombank trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2018 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank.
Tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2018 Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ với phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững và quan điểm chỉ đạo điều hành Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và công tác cán bộ. Đảng bộ Vietcombank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. Đặc biệt, trong năm 2018 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 188 đảng viên mới đảm bảo chất lượng, trong đó trên 70%  trong độ tuổi đoàn viên, nâng tổng số đảng viên được kết nạp mới từ đầu nhiệm kỳ là 603 đảng viên, vượt 20,6% kế hoạch toàn khóa.
Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (bên trái) và đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc (bên phải) trao Cờ và tặng hoa cho 06 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Vietcombank trao Cờ thi đua và tặng hoa cho các tổ chức Đảng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank luôn là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp. Năm 2018, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời; hoạt động kinh doanh đã đạt được những thành quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt tốt và vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Với những mục tiêu, định hướng chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt, hoạt động kinh doanh của Vietcombank và các chỉ tiêu trọng yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng gần 63,3% so với năm 2017, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô lợi nhuận trong năm 2018. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, đẩy mạnh trọng tâm vào 3 trụ cột đã được xác định trong Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020: “Bán lẻ - Kinh doanh vốn và đầu tư - Dịch vụ”; tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới trong và ngoài nước; hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ; chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đẩy mạnh công tác đào tạo.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được của Đảng bộ Vietcombank trong năm 2018, đặc biệt trong việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị thông qua các hoạt động kinh doanh cùng công tác xây dựng và phát triển Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ Vietcombank cần lường trước những khó khăn để kịp thời có các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo, tạo ra sự bứt phá nhưng phải đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, Đảng viên nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
 
Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” năm 2018 cho 02 đồng chí thuộc Đảng bộ Vietcombank.
 
Ghi nhận và biểu dương các tổ chức Đảng trong hệ thống đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu năm 2018 của Đảng bộ, tại Hội nghị, Đảng ủy Vietcombank đã tặng Cờ thi đua cho 12 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
P.V
.
.
.
.