.
.

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu, phát triển VietinBank thực sự hiệu quả, an toàn, bền vững

Thứ Sáu, 11/01/2019|13:26

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Đồng chí Phạm Viết Thanh
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên VietinBank; Bí thư cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc VietinBank.

Củng cố vững chắc nền tảng phát triển

Năm 2018 Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo của Chính phủ, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đổi mới phương thức chỉ đạo và điều hành, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành quyết liệt các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị rủi ro. Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng một cách đầy đủ, kịp thời các dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại, chất lượng tốt. Giữ vững vị trí là Ngân hàng thương mại lớn, uy tín, có thương hiệu mạnh, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã thực hiện đúng quy trình, quy định, thể hiện sự thống nhất cao trong quá trình kiện toàn nhân sự cấp cao, củng cố điều kiện, tiền đề để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo trong điều kiện mới. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Phát huy vai trò nêu gương của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị. Duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tuyên truyền các chủ trương, định hướng hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu để cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ thuận lợi, khó khăn, đoàn kết, sát cánh cùng Ban Lãnh đạo trong triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ.

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của VietinBank. Với những thành tích, nỗ lực vượt bậc, những đóng góp quan trọng trong suốt 30 năm qua, VietinBank đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Bứt phá thực hiện tái cơ cấu thành công

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là việc triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng chí ghi nhận, Đảng ủy VietinBank còn tiếp tục thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối, là một trong những Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại biểu chúc mừng các đồng chí cán bộ đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đại biểu chúc mừng các đồng chí cán bộ đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm có ý nghĩa quan trọng trong phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trên cơ sở những thành tựu của 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quan tâm triển khai thực hiện các nội dung, đó là: Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 08 – QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; gắn với thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Tập trung củng cố, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức – cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tạo cơ sở chuẩn bị tốt về công tác tổ chức và nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời tiếp tục chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đảm bảo việc hợp nhất thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; kịp thời xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các cơ quan sau hợp nhất đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo triển khai nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và việc huy động, cho vay bằng ngoại tệ; góp phần củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước; tạo chuyển biến căn bản về quản trị ngân hàng, hiệu quả và an toàn hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động tín dụng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa mọi thời cơ, nỗ lực với quyết tâm cao nhất để xây dựng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đạt được nhiều thành công, thắng lợi mới tiếp nối chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển; tiếp tục là Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank cho đồng chí Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank cho đồng chí Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy VietinBank cho đồng chí Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên./.

P.V

 

.
.
.
.