.
.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ tại SCIC

Thứ Sáu, 10/05/2019|09:39

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 515/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Chí Thành.
Trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Chí Thành.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972, có Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam. Khởi nghiệp tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.
Đồng chí bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3; ngày 30/6/2015 được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC; Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017.
Minh Hiển (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.