.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Thứ Sáu, 10/05/2019|14:30

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). 

Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy BIDV, có các đồng chí: Phan Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Trần Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, BIDV đã khẳng định được vị thế, uy tín của một ngân hàng hàng đầu đất nước; được các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng xã hội tin tưởng, đánh giá cao; tiên phong thực hiện hiệu quả chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, là công cụ tài chính hữu hiệu điều tiết vĩ mô của Đảng và Nhà nước.

Kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng bảo hộ thương mại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Ngay từ đầu năm 2019, các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, trong đó có BIDV đã chủ động giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ với mức giảm phổ biến khoảng 0,5%/năm. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo BIDV đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục xử lý những tồn tại, kịp thời kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (tháng 11/2018), lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành đồng bộ các mục tiêu kinh doanh đề ra; các chỉ tiêu an toàn và chất lượng hoạt động kiểm soát được đảm bảo.

Theo đó, tổng tài sản đạt 1.283 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2017; tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.214 nghìn tỷ, tăng trưởng 6,8% so với năm 2017, trong đó dư nợ tín dụng đạt 977.337 tỷ, chiếm 13% quy mô tín dụng toàn ngành. Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn: tổng nguồn vốn huy động đạt 1.202 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,7% so với năm 2017; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1.036.418 tỷ, tăng 11%, chiếm 12,3% quy mô huy động vốn toàn ngành.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
ĐĐồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì buổi làm việc.

Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ BIDV đã bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời triển khai, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng đến hết 4 tháng đầu năm 2019.

Đảng bộ BIDV và các cấp ủy đã chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động từ cơ sở để có đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 271 đảng viên mới và 4 lớp tìm hiểu về đảng cho 371 quần chúng ưu tú trong năm 2018. Đồng thời, Đảng ủy BIDV đã hướng dẫn nội dung học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân” tới cán bộ, đảng viên, người lao động; triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và chương trình tìm hiểu về đảng cho quần chúng ưu tú trong năm 2019. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng. Trong năm 2018, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 197 đảng viên và chuyển đảng chính thức cho 362 đảng viên dự bị; cấp thẻ đảng cho 395 đảng viên.

Bên cạnh đó, đã tích cực triển khai Đề án thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Các cơ quan sau hợp nhất chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2019, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ quan chuyên môn theo quy định. Đặc biệt chú trọng lãnh đạo công tác nhân sự cấp cao, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện trên cơ sở quy hoạch. Đội ngũ cán bộ quy hoạch đã được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt.

đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV báo cáo kết quả công tác năm 2018 và quý I-2019.
Đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV báo cáo kết quả công tác năm 2018 và quý I-2019.

Nhằm tăng cường chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, trong năm 2018, Đảng ủy BIDV đã đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực hiện Quy chế 58-QĐ/TW ngày 7/5/2007 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại BIDV; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3/1/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm tra việc kê khai tài sản năm 2017. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2018 với 4 nội dung kiểm tra, 3 nội dung giám sát. Ngay trong quá trình kiểm tra, tập thể Ban Thường vụ đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thể và cá nhân có sai phạm và có liên quan. Từ đó đề ra 9 giải pháp, biện pháp cụ thể chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BIDV và các cấp ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện hướng dẫn và tổ chức kiểm tra giám sát tại 10 đơn vị (trong đó kiểm tra 4 đơn vị và giám sát 6 đơn vị).

Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổng kết hoạt động năm 2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng thời lãnh đạo tổ chức triển khai Hội nghị công nhân viên chức gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị; thảo luận về tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động, trả lời các kiến nghị và đề xuất của người lao động, thực hiện thỏa ước lao động tập thể  và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bầu Ban Thanh tra nhân dân, ký giao ước thi đua phát triển dịch vụ năm 2019 – 2020; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cán bộ do liên quan đến quy định của địa phương cũng như quy định độ tuổi quy hoạch khác nhau giữa chức danh lãnh đạo, quản lý với quy hoạch lãnh đạo cấp ủy, dẫn đến khó triển khai bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 của BIDV. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, qua nắm bắt tình hình thực tiễn về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, được lắng nghe về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ của Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, tiếp tục xem xét và hướng dẫn đơn vị đưa ra những giải pháp khắc phục, triển khai trong thời gian tới.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong thời gian tiếp theo của năm 2019, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị trọng tâm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Quý II/2019 và Nghị quyết lãnh đạo năm 2019 của Đảng ủy BIDV. Khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt BIDV giai đoạn 2020 – 2025, bảo đảm nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý BIDV; kiện toàn BCH, BTV Đảng ủy BIDV bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu theo Đề án nhân sự cấp ủy đã thông qua tại Đại hội Đảng bộ BIDV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy BIDV, giao các ban, đơn vị tổng hợp, báo cáo thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

P.V

.
.
.
.