.
.

BIDV chủ động, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các địa phương

Thứ Năm, 09/01/2020|20:53

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đến dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: Năm 2019, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến có nhiều bất ổn; nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động đã khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế; chủ động nắm bắt thời cơ; bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, chấp hành nghiêm túc sự điều hành chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nên đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019. Quy mô và hiệu quả tăng trưởng khá, năng lực tài chính được nâng cao, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động và phục vụ tốt nhất khách hàng...

Theo đó, đến 31/12/2019, tổng tài sản BIDV đạt 1.458.740 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với năm 2018, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.768 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 1,1 triệu tỷ, tăng 12,4% so với cùng kỳ; huy động vốn đạt 1,168 triệu tỷ, tăng 12,7% so với đầu năm.

Thị giá cổ phiếu BID tăng trưởng 42,5% so với đầu năm; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIDV tăng lên 18,03%; BIDV là ngân hàng có mức vốn hóa lớn thứ 3 trên thị trường, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của BIDV sau khi có sự tham gia cổ đông chiến lược KEB Hana Bank Hàn Quốc. Các công ty, liên doanh, liên kết hoạt động ổn định, đóng góp 589 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong hiệu quả chung của BIDV.

BIDV cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông. Năm 2019, BIDV nộp Ngân sách Nhà nước 8.550 tỷ đồng, trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam hiện nay. BIDV cũng đã thực hiện chi trả cổ tức 2 năm 2017 - 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tổng giá trị gần 4.800 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả đạt 7%/năm.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BIDV đã từng bước đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng, triển khai nhiều cách làm phù hợp để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ; ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, quy chế để tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ của Ngân hàng có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương mới của Trung ương về công tác xây dựng đảng, những điểm mới trong Nghị quyết, Quy định của Trung ương. Triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…  

Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy Ngân hàng BIDV quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo đúng quy trình quy định. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời đề xuất bổ sung BCH, BTV Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; bổ sung Ủy viên HĐQT và các Phó TGĐ theo quy định; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý. Luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, trong năm 2019 đã kết nạp 204 quần chúng ưu tú vào đảng. Triển khai thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2019 và bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của BTV Đảng ủy và thực hiện sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn sau hợp nhất cho phù hợp. Đã chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Ngân hàng.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ Ngân hàng chú trọng; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được nêu trong Thông báo kết luận của UBKT Đảng ủy Khối. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ngân hàng.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020 là năm hoàn thành Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42 của Quốc hội và quyết định số 1058/QĐ-TTg của Chính phủ, năm đầu thực hiện chiến lược phát triển đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, BIDV xác định các mục tiêu kinh doanh chủ yếu: Huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn, tăng trưởng khoảng 14,5%; tín dụng tăng trưởng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 13%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.600 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,6%... Với phương châm hoạt động: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Bứt phá”, toàn hệ thống BIDV sẽ triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, gia tăng chất lượng hoạt động, hiệu quả kinh doanh; tạo điều kiện và phục vụ tốt mọi nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV với cơ cấu và chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tăng trưởng tích cực; chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại, ứng dụng giao dịch công nghệ mới, số hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; chủ động, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các địa phương; cùng toàn ngành làm tốt công tác an sinh xã hội... Đặc biệt việc đàm phán thành công giao dịch có quy mô lớn nhất trong hệ thống với KEB Hana Bank, giúp BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Thống đốc cũng bày tỏ tin tưởng BIDV sẽ tiếp tục tiên phong thực thi chính sách tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, phát huy truyền thống, bản lĩnh, cốt cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Ngành năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NHCSXH
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Châu cho rằng, năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, biến động tỷ giá, lãi suất... đòi hỏi các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà thuận lợi cho Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm giai đoạn tới. Trong đó, bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 81của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 23 của Đảng ủy Khối cũng như các văn bản chỉ đạo khác về đại hội để triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện và chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền, các điều kiện tổ chức đại hội; chủ động nắm tình hình, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ các cấp.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Ngân hàng; quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong toàn hệ thống; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy Ngân hàng BIDV tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân; trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

P.V

.
.
.
.