.
.

Đảng ủy Vietcombank lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, giữ vững vị trí là Ngân hàng thương mại lớn

Thứ Sáu, 10/01/2020|19:39

Ngày 09/01/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy  Khối DNTW.

Về phía Vietcombank, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra; Ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành Vietcombank; lãnh đạo các đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank; các bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm với phương châm “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” cùng quan điểm chỉ đạo “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời; hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt mức tiến độ kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cơ cấu thu nhập được chuyển dịch tích cực. Các chỉ số sinh lời đạt mức cao. Chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục được quản trị một cách thực chất. Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng và đạt quy mô lợi nhuận cao nhất trong các tổ chức tín dụng; là Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước và là 1 trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp ngân sách lớn nhất cả nước.

Theo đó, tổng tài sản hợp nhất ước đạt 1.218 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7%; tổng nguồn vốn ước đạt 1.038 nghìn tỷ đồng, tăng 14,0%; dư nợ tín dụng đạt hơn 735 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 22.717 tỷ đồng, tăng 26,1%; nộp ngân sách nhà nước đạt 9.074 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm 2018.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát. Trong năm 2019, Đảng bộ Vietcombank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW; lãnh đạo, phát động các phong trào thi đua, gắn các phong trào thi đua, lao động giỏi với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại 
Hội nghị.

Trong năm 2019, Đảng ủy Vietcombank đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy cấp trên, của Chính phủ và NHNN. Các nghị quyết, kết luận của đảng ủy cấp trên có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đảng bộ đã được Đảng ủy Vietcombank tổ chức triển khai thông qua việc ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị tham mưu của Đảng triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện. Đảng ủy Vietcombank đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 630-NQ/ĐU ngày 26/12/2018 về việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Nghị quyết nêu rõ trong năm 2019, Đảng ủy Vietcombank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, công tác quản trị điều hành để thực hiện tốt các định hướng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank luôn làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Vietcombank tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động như ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và thông báo kết quả hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank.
Thừa ủy quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Vietcombank.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Vietcombank đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối, là một trong những Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là Ngân hàng thương mại lớn, uy tín, có thương hiệu mạnh; đóng góp rất tích cực trong công tác ASXH, luôn thể hiện trách nhiệm cao vì cộng đồng, xã hội; Đảng bộ Vietcombank đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 3 của Đảng ủy Khối và Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác kinh doanh. Năm 2019 là một năm tiếp tục ghi nhận những dấu ấn mới trong hoạt động của Vietcombank khi trở thành ngân hàng có chất lượng hoạt động tốt nhất Việt Nam.

Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy Vietcombank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, các hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo đã trình bày tại Hội nghị và tập trung quan tâm thực hiện 1 số nhiệm vụ chính và trọng tâm cốt lõi để đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung bám sát Chỉ thị số Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương, triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, tiến độ; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội.

Đồng chí  Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 14-QĐi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Quyết liệt đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, kịp thời sửa đổi, hoàn thiện và chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Vietcombank; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài. Quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của cá nhân lãnh đạo và đảng viên, cán bộ Vietcombank,  Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 02 đồng chí. Đảng ủy Vietcombank đã tặng Giấy khen cho 12 tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Đại diện lãnh đạo Vietcombank trao Giấy khen của Đảng ủy Vietcombank cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

P.V

.
.
.
.