.
.

Agribank miễn giảm lãi, hạ lãi suất cho 27.500 khách hàng

Thứ Năm, 07/05/2020|15:10

Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), 4 tháng qua, doanh số cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 481.000 tỷ đồng, bình quân cho vay mới 120.000 tỷ đồng/tháng. 

Giao dịch tại Agribank.
Giao dịch tại Agribank.

Đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Agribank ưu tiên tập trung thực hiện miễn giảm lãi và hạ lãi suất cho 27.500 khách hàng, với dư nợ 45.165 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện miễn giảm lãi cho 500 khách hàng, dư nợ 5.165 tỷ đồng; hạ lãi suất 27.000 khách hàng, dư nợ 40.000 tỷ đồng.

Triển khai chương trình tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay, Agribank đã giải ngân được trên 10.030 tỷ đồng cho 6.043 khách hàng.
 
Hiện nay, Agribank đang tiếp tục phối hợp cùng khách hàng rà soát đánh giá mức độ ảnh hưởng để có tư vấn, giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, cùng tái khởi động nền kinh tế, ứng phó dịch COVID-19 hiệu quả./.
 
Thúy Hà (Theo Vietnam+)
.
.
.
.