.
.

VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 23/5

Thứ Hai, 18/05/2020|09:15

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 23/5.

Theo đó, Đại hội được tổ chức từ 07 giờ 00’ thứ Bảy ngày 23/5 tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đối tượng tham dự là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2020.

Nội dung Đại hội gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020; báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; tờ trình công tác nhân sự VietinBank... và một số nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ VietinBank (nếu có).
Trước đó, VietinBank có thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 21/4 tại Hà Nội nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, VietinBank đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
Cũng theo lãnh đạo VietinBank, để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, VietinBank triển khai đầy đủ các biện pháp theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch. VietinBank khuyến nghị các cổ đông là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở ủy quyền cho người khác đủ điều kiện sức khỏe tham dự họp Đại hội./.
 
Hồng Hạnh (Theo Vietnam+)
.
.
.
.