.
.

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công, thắng lợi các mục tiêu đề ra

Thứ Bảy, 06/06/2020|01:34

Ngày 04 - 05/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCTVN/VietinBank) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được tổ chức trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 245 đại biểu, đại diện cho gần 4.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ NHCTVN về dự Đại hội.

Đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng

Tại Đại hội, đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHCTVN cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống VietinBank. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHCTVN đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự điều hành của NHNN để lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Đảng bộ NHCTVN đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, giữ vững và phát huy tốt vai trò là ngân hàng chủ lực, trụ cột của đất nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. NHCTVN đồng hành phát triển cùng các ngành, các vùng, các địa phương; trong đó tập trung vào các khu vực kinh tế trọng điểm, góp phần tạo động lực tăng trưởng của đất nước; đồng thời khai thác hiệu quả hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài, phát huy tốt vai trò cầu nối tài chính, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế; triển khai quyết liệt và có kết quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch kinh doanh trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; tận dụng cơ hội, tiềm năng thị trường, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang bảo đảm tốc độ tăng trưởng phù hợp đi đôi với cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, tăng năng suất, cơ cấu mạnh mẽ thu nhập trên nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 đạt kết quả vượt trội. VietinBank tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân ở mức 13,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 10% - 15%). Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô nguồn vốn tăng trưởng phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn đa dạng theo loại tiền, kỳ hạn… Đặc biệt, VietinBank cũng chú trọng khai thác đa dạng các nguồn vốn, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn ngành Ngân hàng là 1,89%. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. VietinBank tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh phục vụ các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động bán lẻ, hướng tới thương hiệu số 1 về bán lẻ.

Đồng thời, VietinBank triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu nguồn nhân lực, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động; phát triển Văn hóa doanh nghiệp, hình thành bản sắc riêng, khẳng định vị thế trên thị trường.

 Đặc biệt, VietinBank tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Giai đoạn 2015 - 2020, VietinBank đã và đang tài trợ hơn 2.300 tỷ đồng cho nhiều chương trình, hạng mục công trình tài trợ với nhiều lĩnh vực, đối tượng được thụ hưởng trên phạm vi cả nước.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCTVN đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy NHCTVN đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNN. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt. Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, Đảng ủy NHCTVN đã lãnh đạo thực hiện hợp nhất 04 cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với 04 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

Cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Đảng bộ NHCTVN đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Chính từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục khó khăn và những mặt còn hạn chế, đã tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, NHCTVN đã kiện toàn nhân sự Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát. Trên cơ sở phát huy vai trò của người đứng đầu và nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động của hệ thống NHCTVN đã được triển khai toàn diện, xuyên suốt, hiệu quả, gắn với những dấu ẩn nổi bật trong hoạt động kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đặc biệt, đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế và đời sống xã hội, VietinBank đã luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối, NHNN, chủ động, đi đầu triển khai quyết liệt và có kết quả các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến hết tháng 5/2020, NHCTVN đã giải ngân trên 160 nghìn tỷ đồng cho hơn 8 nghìn khách hàng; thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.700 khách hàng với dư nợ gốc và lãi được cơ cấu là gần 8 nghìn tỷ đồng. Toàn hệ thống NHCTVN đã nỗ lực tối đa để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục; cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục; ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN Việt Nam, cùng sự nỗ lực vươn lên của toàn hệ thống; Đảng bộ NHCTVN đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ đã đề ra.

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ X của Đảng bộ NHCTVN tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cũng như toàn hệ thống NHCTVN sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh số hóa toàn diện ngân hàng; phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững để hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”; phát huy vai trò chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, Đảng bộ NHCTVN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy NHCTVN; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên am hiểu sâu về công tác đảng; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCTVN và phù hợp với tình hình hiện nay. Làm tốt công tác dân vận và “Dân vận khéo”; phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng NHCTVN; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong hệ thống NHCTVN. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của NHCTVN trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Bảo đảm tốc độ phát triển hợp lý và bền vững, quản trị tốt chất lượng tăng trưởng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, tạo đà tăng trưởng bứt phá về hiệu quả. Nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động và quản trị hiệu quả chi phí hoạt động. Kiểm soát quy mô và chất lượng danh mục tài sản có rủi ro phù hợp với lộ trình tăng vốn tự có. Đổi mới sáng tạo trong phát triển.

Tiếp tục thực hiện khẩn trương, có kết quả Chương trình “6 hóa”; thực hiện có hiệu quả Văn hóa doanh nghiệp VietinBank nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến vì một NHCTVN phát triển bền vững. Đề cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ các quy định của NHCTVN; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết nhân viên. Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh để phát triển kinh doanh; đa dạng sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, VietinBankđã và đang thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai kịp thời các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước; luôn tiên phong đi đầu trong công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VietinBank đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật; góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Đảng bộ VietinBank cũng đã thẳng thắn nhận diện những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ trước. Đây là điểm mà Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, thống nhất các giải pháp thực hiện để khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” là nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ VietinBank.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.
Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu, Đại hội tiến hành đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Và mong rằng Đảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ VietinBank tổ chức Đại hội điểm đầu tiên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã nỗ lực phấn đấu, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối là lực lượng nòng cốt, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh hàng không; tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, dẫn dắt thị trường, tạo lập mặt bằng lãi suất; cung cấp vốn cho nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường, giữ các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, thực hiện có trách nhiệm nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia. Bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho trên 750.000 lao động. Tiên phong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; tích cực hỗ trợ các huyện nghèo của cả nước.

Trong bối cảnh chung đó, Đảng ủy Vietinbank đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietinbank lần thứ IX đề ra. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý: Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Vietinbank trong giai đoạn mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống Vietinbank; thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHCTVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Thọ tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHCTVN. Các đồng chí: Trần Minh Bình và Trần Kiên Cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy NHCTVN; đồng chí Nguyễn Đình Vinh giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NHCTVN.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X đã nhất trí bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 12 đồng chí.

P.V

.
.
.
.