.
.

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo xây dựng Vietcombank ngày càng vững mạnh

Thứ Bảy, 11/07/2020|16:20

Trong 2 ngày (9-10/7), tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội; PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành và doanh nghiệp.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 2 của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Vietcombank, có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ và 250 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ Vietcombank.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Trước đó, ngày 09/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị, bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, quán triệt quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử tại Đại hội. Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Vietcombank đề ra. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank nhiều năm liền được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Khối DNTW công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã góp phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Vietcombank trong 5 năm qua.

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ Vietcombank khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nêu rõ: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, dịch bệnh đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta. ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, mà trực tiếp là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Vietcombank đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
tại Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Vietcombank đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối; là một trong những Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là Ngân hàng số 1 Việt Nam.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt trong cán bộ, đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Vietcombank tổ chức 08 hội nghị trực tuyến để phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Vietcombank tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động với tỷ lệ tham gia đạt trên 90%. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.698 quần chúng ưu tú và 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 890 đảng viên mới; cử cán bộ lãnh đạo tham dự các khoá học Cao cấp chính trị, Trung cấp chính trị, Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh… Tính đến 30/6/2020, toàn Đảng bộ Vietcombank đã kết nạp 942 đảng viên mới, đạt 188% kế hoạch toàn nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên mới trong tuổi đoàn chiếm trên 65%, chuyển đảng chính thức cho 784 đảng viên dự bị đúng thời hạn.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vừa qua Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” với 2.300 thí sinh trong toàn hệ thống tham dự. Đây là hoạt động cao điểm trong học tập, và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và làm nổi bật, lan tỏa nét đẹp văn hóa Vietcombank; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ, là một trong những điểm sáng thông qua việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, cơ chế răn đe, xử phạt nghiêm khắc để không dám tham nhũng, nhờ đó trong cả nhiệm kỳ toàn hệ thống không phát sinh vụ việc tham nhũng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua cho Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đảng bộ Vietcombank đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Giai đoạn 2015 - 2019, số lượng cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 25.659 lượt. Kết nạp 942 đảng viên, đạt 188% kế hoạch toàn nhiệm kỳ. Việc quản lý hồ sơ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; quản lý đảng viên qua việc theo dõi tình hình đảng viên, liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, quản lý đảng viên ra nước ngoài; hồ sơ đảng viên được bổ sung, cập nhật đầy đủ. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ được tiến hành nghiêm túc về trách nhiệm chính trị, mức độ phấn đấu hoàn thành công việc được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời đối thoại, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp, bám sát chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với thực tế; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, công tác.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025..
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo toàn diện đưa hệ thống Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với kết quả kinh doanh bứt phá trên nhiều mặt, trong đó: Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh, năm 2019 quy mô tổng tài sản của Vietcombank tăng 1,81 lần, vốn chủ sở hữu tăng 1,79 lần so với năm 2015; giữ vững vị trí hàng đầu về quy mô vốn hoá trong các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đạt mức lợi nhuận 23.122 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) năm 2019, vượt xa mức kế hoạch 750 triệu USD đến năm 2020 theo phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Liên tục 2 năm 2018, 2019 là một trong những doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,9%, vượt xa kế hoạch đề ra và cao hơn mặt bằng chung của các ngân hàng Việt Nam. Tỷ lệ nợ xấu năm 2019 ở mức 0,77%, giảm mạnh so với 1,79% của năm đầu nhiệm kỳ - năm 2015. Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015 - 2019 đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với giai đoạn 2010 - 2014.

Ngoài ra, Ngân hàng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu đảm bảo các tỷ lệ an toàn; chủ động triển khai giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành. Qua đó, trong giai đoạn 2015 - 2020, Vietcombank đã xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 và là nhóm ngân hàng đầu tiên được Thống đốc NHNN phê duyệt phương án; về đích sớm và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Đề án phát triển Vietcombank đến 2020; triển khai thành công dự án CoreBanking mới và đang triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, Dự án chuyển đổi Ngân hàng số, Chương trình Basel II, Dự án chuyển đổi mô hình kinh doanh bán lẻ… Năm 2018, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được NHNN công nhận đạt chuẩn Basel II sớm 01 năm so với quy định.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank, khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Vietcombank đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh, tuy đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, song chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, như đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao tinh thần tự phê bình và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra và dân vận, phải xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Vietcombank tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử
Tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng trong kinh doanh, về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn, ban điều hành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, khả năng để tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và kế hoạch kinh doanh; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngân hàng. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp Vietcombank, phát huy tiềm năng, khuyến khích tinh thần làm chủ, hiệu quả làm việc của người lao động.

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường; xây dựng, bổ sung chiến lược kinh doanh của Vietcombank phù hợp, chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi.

Đồng chí yêu cầu, với những mục tiêu cụ thể trên, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Vietcombank phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ kinh doanh trong toàn hệ thống.

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Đại hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Vietcombank vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 đồng chí; giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành đã tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietcombank gồm 5 đồng chí; bầu Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Theo đó, đồng chí Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank; đồng chí Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT đã được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Vietcombank.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

P.V

.
.
.
.