.
.

Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Thứ Sáu, 31/07/2020|19:35

Trong 2 ngày (30 - 31/7/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đổi mới mọi mặt hoạt động với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Đến dự, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 6 của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, có các đồng chí: Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt; Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ và 164 đại biểu đại diện cho 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trước đó, ngày 30/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị, bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, quán triệt quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử tại Đại hội. Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đào Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để khẳng định vị thế của một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, của các bộ, ngành, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã góp phần quan trọng, quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Bảo Việt trong 5 năm qua.

Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt có ý nghĩa quan trọng, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các địa phương, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn Tập đoàn vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III đề ra. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế đất nước và sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vị trí là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã kết nạp mới được 320 đảng viên (kế hoạch 250 đảng viên mới), đạt 128% kế hoạch, tỷ lệ đảng viên mới là thanh niên chiếm 53,1%.Các chỉ tiêu về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đều đạt và vượt kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc kỷ cương, xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn, được bồi đắp xây dựng trong suốt hơn 55 năm qua. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 03 đảng viên, giám sát đối với 15 tổ chức đảng và 08 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng, giám sát đối với 13 tổ chức đảng và 08 đảng viên; cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 94 tổ chức đảng và 48 đảng viên.

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt Cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương các đơn vị trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Chỉ đạo Công đoàn Tập đoàn chú trọng công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng cho công đoàn viên, thực hiện đúng chủ trương, lối của Đảng và Nhà nước. Tập đoàn cũng tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống cho người lao động. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và các cơ sở trực thuộc đã triển khai tổng cộng 121 công trình, phần việc thanh niên; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng với tổng kinh phí là 9,7 tỷ đồng, nhiều hoạt động tiêu biểu đã được duy trì thường niên.

Đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với kết quả kinh doanh, trong đó doanh thu hợp nhất tăng trưởng bình quân 16,7%/năm (chỉ tiêu NQ là 8%/năm trở lên) góp phần giúp Bảo Việt khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn điều lệ (ROCC) hằng năm đều đạt cao (từ 15,9% - 23,67%, so với chỉ tiêu Nghị quyết là 10%/năm trở lên). Hoàn thành chiến lược huy động vốn trước kế hoạch, đạt trên 5.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển, nâng cao năng lực tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 8,76%/năm.

Tập đoàn Bảo Việt đã thành công trong việc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, khẳng định và duy trì các lợi thế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam về thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường, đội ngũ nhân sự hơn 6.000 cán bộ, trên 280.000 đại lý và tư vấn viên, cơ sở khách hàng lớn với 17 triệu khách hàng, mạng lưới phân phối rộng khắp với 200 chi nhánh và 1.000 phòng giao dịch, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính về bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục vận hành mô hình quản lý tập trung trên nền tảng công nghệ; ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, đột phá, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam (An Bình Thịnh Vượng, An Hưng Phát Lộc, Bảo hiểm Tai nạn toàn diện và Chăm sóc Y tế, Bảo hiểm bão nhiệt đới, Bảo Việt Inter Care, Bệnh Ung thư và Tim mạch…); nghiên cứu và xây dựng chiến lược sản phẩm dành cho các kênh mới như: Banca, Digital sales, Telesales…

Trong lĩnh vực đầu tư, Bảo Việt duy trì vị trí hàng đầu thị trường quản lý quỹ về tổng tài sản quản lý. Trong lĩnh vực chứng khoán, Bảo Việt hiện đang đứng thứ 7 trong top 10 trên sàn Tp Hồ Chí Minh về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (chiếm 3,75% cuối năm 2019), top 5 thị phần môi giới trái phiếu (chiếm 1,76%).

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã xây dựng và đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể.

Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Đảng bộ Tập đoàn hằng năm xếp loại từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 80% các đảng bộ/chi bộ trực thuộc hằng năm xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 85% đảng viên hằng năm xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 15% xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; toàn Đảng bộ Tập đoàn kết nạp mới từ200 - 220 đảng viên; các đoàn thể chính trị hằng năm xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục giữ vững là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản hợp nhất đến năm 2025 đạt khoảng 160.000-170.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 4%-5%/năm); tổng doanh thu hợp nhất đến năm 2025 đạt khoảng 55.000-57.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 4%-5%/năm); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến năm 2025 đạt khoảng 1.400-1.500 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 3%-5%/năm); nộp ngân sách Nhà nước đến năm 2025 đạt khoảng 1.700-1.800 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân từ 3%- 4%/năm); giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế tới 2025: 140.000 - 150.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 4%-5%; chi trả cổ tức hàng năm tối thiểu từ 50% lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ; phấn đấu tiền lương bình quân của người lao động tối thiểu bằng và cao hơn bình quân giai đoạn 2015 - 2020; mức chi cho an sinh xã hội hàng năm tối thiểu bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng nói trên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cụ thể hóa một cách thiết thực và có hiệu quả vào điều kiện thực tế của Tập đoàn. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường tuyên truyền toàn diện về hoạt động của Tập đoàn bằng nhiều hình thức phong phú. Biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Chủ động, kịp thời nắm bắt và giải quyết diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là trong quá trình kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên phù hợp với quá trình tái cơ cấu và mô hình quản lý doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa chế độ tự phê bình và phê bình vào nề nếp. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và đội ngũ cán bộ các ban giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; xây dựng các quy định để phát huy được quyền chủ động, sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đảng bộ cần làm tốt công tác ổn định về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt trong tình hình hiện nay việc kinh doanh đều gặp khó khăn, thu nhập của cán bộ, người lao động ở hầu hết các doanh nghiệp đều bị giảm. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo phát huy được vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ; vừa kiện toàn, vừa đẩy mạnh đào tạo, quy hoạch để xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Đảng bộ cần có những giải pháp đột phá hơn nữa để vừa duy trì vị trí số 1 thị trường vừa nâng cao hiệu quả lợi nhuận. Trong các giải pháp cần đặc biệt chú ý đến các giải pháp về công nghệ, đây sẽ là mấu chốt của không chỉ Bảo Việt mà của tất cả các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các mặt của công tác xây dựng Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện lồng ghép sinh hoạt Đảng với sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt các đoàn thể. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới cả về số lượng và chất lượng, trong đó quan tâm đến công tác phát triển đảng trong thanh niên cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng.

Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao với những nội dung chủ yếu trong các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (khóa III) trình Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ IV; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và giao cho Ban Chấp hành khóa mới tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt khóa IV gồm 21 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đào Đình Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

P.V

.
.
.
.