.
.

Đảng bộ Agribank giữ vững vai trò chủ lực trong cung cấp nguồn vốn đầu tư cho "tam nông"

Thứ Sáu, 14/08/2020|23:32

Trong 2 ngày (13 - 14/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Agribank, có đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành cùng 249 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên tại 75 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ Agribank tham dự Đại hội.

Trước đó, chiều ngày 13/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị, bầu các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội gồm: Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và phổ biến một số nội dung cần lưu ý trong quá trình diễn ra Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank khẳng định: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Agribank đã được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, là kết tinh trí tuệ của tập thể cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ đảng viên, người lao động Agribank. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn hoạt động Đảng bộ và chiến lược phát triển Agribank trong giai đoạn mới. Quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Agribank. Bên cạnh quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy luôn đảm bảo lãnh đạo Agribank thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa tinh thần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Agribank đã bám sát và thực thi nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, HĐTV, Ban Điều hành đã đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, chia sẻ; nhất quán, quyết liệt, tập trung xử lý đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy cao nhất nội lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm, đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Trong đó, đạt và vượt 100% chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,6%. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên; trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 604 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện; tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên xếp loại vững mạnh xuất sắc hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị. Các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và đã đạt được hiệu quả tích cực.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng các quy định. Đây chính là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo sự đột phá, chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của đảng; công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong quá trình cơ cấu lại, xử lý nợ xấu, một số vụ việc được đưa ra xét xử kéo dài, qua đó góp phần ổn định hệ thống; người lao động giữ được niềm tin và cùng vượt qua khó khăn, thách thức. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Agribank trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu khai mạc Đại hội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó nổi bật: Tổng tài sản đạt 1,451 triệu tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân ở mức 12,5%/năm; nguồn vốn huy động đạt 1,347 triệu tỷ đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân ở mức 13,3%/năm; dư nợ cho vay đạt 1,122 triệu tỷ đồng, tăng 1,79 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân ở mức 15,2%/năm; lợi nhuận tăng trưởng bình quân ở mức 43,8%, tăng hơn 6 lần so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Đặc biệt tính đến hết 31/12/2019, công tác thu hồi nợ xấu nhằm tăng năng lực tài chính trước khi cổ phần hóa đạt được kết quả rất tích cực. Kết quả thu hồi nợ giai đoạn 2015 - 2019 lũy kế đạt 54.482 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 1,46%, hoàn thành vượt mức phương án xử lý nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Đồng thời, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư ra bên ngoài. Trong nhiệm kỳ, Agribank đã thoái vốn thành công tại 07 doanh nghiệp với số vốn đầu tư là 878 tỷ đồng, thu về hơn 1.200 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-NHNN.m ngày15/11/2013 của Thống đốc NHNN, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013 - 2015) và tái cơ cấu giai đoạn 2 đồng thời thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 gắn với xử lý nợ xấu, chuẩn bị cổ phần hóa. Đến nay, Agribank đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng của hai giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực, quy mô kinh doanh được mở rộng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của NHNN, xử lý nợ xấu đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Agribank luôn khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, trung bình hàng năm, Agribank dành hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2015 đến 30/6/2020, Agribank dành nguồn kinh phí 1.966 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Nhiều năm liên tiếp, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước, ở vị trí 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương về quy mô tài sản, được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng Agribank tương đương mức tín nhiệm quốc gia, mức xếp hạng cao nhất đối với các NHTM ở Việt Nam. Agribank cũng được Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước.

Đại hội cũng dành thời lượng cho báo cáo tham luận của các chi, đảng bộ trực thuộc về các lĩnh vực trọng yếu trong hoạt động kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống… Các tham luận, ý kiến tham gia tại Đại hội thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Agribank, đóng góp quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Agribank đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời nhấn mạnh: Tuy đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, song cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, như đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội.

Đồng chí lưu ý, trong những năm tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng chủ lực trong thực thi chính sách khuyến khích đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực “tam nông”, tạo đột phá làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn Việt Nam, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời đề nghị Đại hội nghiên cứu thảo luận, bổ sung, hoàn thiện và quyết nghị: tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và triển khai công tác cổ phần hóa Agribank theo lộ trình đã được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội của sự Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và Phát triển, với truyền thống hơn 32 năm xây dựng và trưởng thành (1988 - 2020) cùng những thành tựu quan trọng đã đạt được, Đảng bộ Agribank sẽ tiếp tục tăng cường, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu Agribank; đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đẩy mạnh chủ trương sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam Khóa X đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐTV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp thể hiện nỗ lực phấn đấu không ngừng của hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Agribank; chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông”, đóng góp tích cực đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

P.V

.
.
.
.