.
.

Đảng bộ NHCSXH TW: Tiếp tục khẳng định vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ

Thứ Bảy, 15/08/2020|23:51

Trong 2 ngày (14 - 15/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH TW) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên HĐQT NHCSXH; đồng chí Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên HĐQT NHCSXH; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 7 của Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Đảng ủy các ngân hàng TMCP Nhà nước cùng 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 20 chi, đảng bộ trực thuộc và 515 đảng viên trong Đảng bộ NHCSXH TW.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH TW cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NHCSXH TW đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; các chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra. Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH đã được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trong những “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo.

Đại hội lần thứ V của Đảng bộ NHCSXH TW có ý nghĩa quan trọng, định hướng và động viên cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ nói riêng và trong toàn hệ thống NHCSXH nói chung; là cơ sở vững chắc để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của NHCSXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH TW đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy NHCSXH TW đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, Đảng ủy Khối DNTW, Ban cán sự Đảng NHNN, Hội đồng quản trị NHCSXH; Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn đảng bộ.

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ NHCSXH TW đã lãnh đạo Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ của hơn 20 chương trình tín dụng chính sách. Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được nâng cao tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 559 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp 0,25%/tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH và Nghị quyết Đại hội). Bên cạnh đó, NHCSXH đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến 31/7/2020 cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH với tổng số tiền là 19.625 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trang trọng và thống nhất cao.
Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trang trọng 
và thống nhất cao.

Trong nhiệm kỳ qua, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động, giúp hơn 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 2,8 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 115 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 11 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa; mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần tác động tích cực nhằm đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen”; đồng thời, tạo nguồn lực giúp các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Không những vậy, Đảng bộ NHCSXH TW còn đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tăng năng suất lao động; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, quan tâm chia sẻ trách nhiệm xã hội, hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng.

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, NHCSXH vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Đảng bộ NHCSXH TW và nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ được Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, các Bộ, ban ngành khen thưởng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy những thành tích đã đạt được

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  Khối DNTW biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ NHCSXH TW đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Khối lần thứ II. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ NHCSXH TW đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển của Khối DNTW và sự nghiệp phát triển của kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công đề nghị Đảng bộ NHCSXH TW trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ; tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Đổi mới, mở rộng tín dụng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, gắn liền với mục tiêu nông thôn mới.

Đặc biệt, Đảng bộ NHCSXH TW cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW; bầu BCH Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; bầu Đoàn đại biểu chính thức gồm 5 đồng chí và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Quyết Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V, thống nhất ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch, vững mạnh toàn diện; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ. Đổi mới, mở rộng tín dụng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới”.

Đại hội đã nhất trí xác định các nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ. Đồng thời, giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Hà - Trần Giáp

.
.
.
.