.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021

Thứ Hai, 04/01/2021|01:05

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt có các đồng chí: Đào Đình Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: Năm 2020, dịch Covid-19 đã và đang tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội  nhiều quốc gia và Việt Nam. Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định, thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống cho người lao động, nội bộ đoàn kết. Tập đoàn Bảo Việt luôn bám sát định hướng chiến lược ngành nghề, tiếp tục củng cố vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường bảo hiểm và lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, đã khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy và sớm đi vào hoạt động; triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp, trong đó triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, trong năm, đã kết nạp được 41 đồng chí đảng viên mới.

Khen thưởng các tập thể
Đỗ Trường Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Vượt qua những khó khăn, thử thách, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19, năm 2020, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn, Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên vẫn đạt và bám sát tiến độ kế hoạch. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ về tổng doanh thu phí. Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về tổng doanh thu phí và thị phần. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2020 ước đạt 47.430 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.700 tỷ đồng, bằng 118,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Bảo Việt đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức xem đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

K.V

.
.
.
.