.
.

Đảng ủy VietinBank tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết quan trọng

Thứ Ba, 05/01/2021|10:14

Vừa qua, VietinBank tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương (NHCT) Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Hội nghị). Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở chính và trực tuyến tại hơn 170 điểm cầu trên toàn hệ thống.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng bộ NHCT Việt Nam có các đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trần Minh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các đ/c trong BTV, Ủy viên Ban Chấp hành, Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc, Phó Giám đốc các khối/phòng/ban Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Bí thư cấp ủy các cấp cùng đông đảo đảng viên trong toàn hệ thống VietinBank tham dự.

Các cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính.
Các cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt của VietinBank đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương, nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNT trình bày các chuyên đề: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55 ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược Phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 55); Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 11/11/2020 của BTV Đảng ủy Khối DNTW về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Hội nghị sẽ giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng, đầy đủ về các chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ đề nghị: Để các nội dung học tập được triển khai nhanh chóng, cụ thể trong Đảng bộ; toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Đồng thời, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn đơn vị công tác của mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các Nghị quyết.

Báo cáo viên Trung ương Nguyễn Thị Tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội nghị
Báo cáo viên Trung ương Nguyễn Thị Tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ đã quán triệt các nội dung cơ bản về việc triển khai các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trên toàn hệ thống VietinBank. Theo đó, Đảng ủy NHCT Việt Nam xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, có trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong Đảng bộ và toàn hệ thống để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 55 với 10 nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, đ/c Lê Đức Thọ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, lựa chọn những nội dung phù hợp để xây dựng chương trình hành động các cấp và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên lao động, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường và bảo vệ môi trường tại nơi làm việc và sinh sống.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy NHCT Việt Nam đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để phấn đấu góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCT Việt Nam lần thứ X. Trong đó, tập trung vào tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người VietinBank phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Đảng bộ NHCT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trở thành tiền đề để các cán bộ, đảng viên, người lao động VietinBank nắm vững, hiểu sâu sắc, kịp thời đầy đủ về những chủ trương, chính sách và sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ ngành năng lượng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, Hội nghị còn giúp các cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện các Nghị quyết để đưa các Nghị quyết của Đảng, Khối DNTW thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với cương vị công tác. Từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng để hướng tới mục tiêu VietinBank trở thành “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam”; phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

An Lâm

.
.
.
.