.
.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam góp phần hỗ trợ Chính phủ điều tiết ổn định thị trường tiền tệ

Thứ Sáu, 08/01/2021|15:20

Ngày 06/01, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bùi Ngọc Lam - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống BIDV tại hơn 200 điểm cầu trong và ngoài nước.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong bối cảnh chung của nền kinh tế, toàn hệ thống BIDV năm 2020 đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt; quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến của thị trường; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát trong giới hạn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, BIDV còn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, chủ động giảm thu nhập để chung tay chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp cả nước trong bối cảnh thiên tai và đại dịch Covid-19.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
 
Đóng góp tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020, Đảng bộ BIDV đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo hệ thống BIDV cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ BIDV đã triển khai tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chăm lo công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng (trong năm đã kết nạp được 201 đảng viên mới); chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực.
 
Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực, chủ động triển khai các nội dung công tác cho nhiệm kỳ mới. Ngay sau Đại hội, đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy và sớm đi vào hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh và kịp thời ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện; thu nhập bình quân của người lao động đạt 26,9 triệu đồng/người/tháng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú báo cáo kết quả công tác năm 2020.
Đồng chí Phan Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV báo cáo kết quả công tác năm 2020.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Đảng ủy đã bám sát chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, ban hành nhiều nghị quyết để chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong hoạt động kinh doanh của BIDV, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, duy trì vị thế top Ngân hàng thương mại đứng đầu thị trường Việt Nam. Đến 31/12/2020, tổng tài sản đạt 1,49 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2016-2020, tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam; tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,19 triệu tỷ đồng, gấp 1,92 lần năm 2016, tăng trưởng 8,8% so với năm 2019; luôn tuân thủ giới hạn tín dụng hàng năm NHNN giao, chiếm bình quân 13,5% thị phần tín dụng toàn ngành, đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng cũng như về quy mô dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư. Huy động vốn đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 12,5%/năm giai đoạn 2016-2020, chiếm bình quân gần 11% thị phần tiền gửi toàn ngành, lớn nhất trong số các ngân hàng TMCP. Số lượng khách hàng cá nhân năm 2020 đạt 11,6 triệu khách hàng, tăng trưởng 14%; trong đó số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số năm 2020 đạt gần 4,4 triệu khách hàng, gấp 12,6 lần năm 2016. Khách hàng SME đạt ~309.000 khách hàng, tăng trưởng 8% so với năm 2019. 
 
Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng thương mại đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, vượt kế hoạch tài chính NHNN giao, tuy nhiên vẫn giảm so với năm 2019 do BIDV chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo định hướng, chỉ đạo của NHNN. Nộp ngân sách Nhà nước gần 6.200 tỷ đồng, lũy kế 05 năm 2016-2020 nộp ngân sách Nhà nước 27.900 tỷ đồng, thuộc các doanh nghiệp dẫn đầu về số nộp ngân sách Nhà nước tại Việt Nam. Vốn Nhà nước tại BIDV luôn được bảo toàn và phát triển. Vốn điều lệ của BIDV đạt mức 40.220 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2016 và là Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng thương mại tại Việt Nam; các chỉ tiêu về an toàn hoạt động luôn đảm bảo theo quy định của Nhà nước, tiệm cận thông lệ quốc tế.
 
Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú khẳng định, với những kết quả đạt được trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 toàn hệ thống BIDV đã hoàn thành đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và mục tiêu phương án tái cơ cấu, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2021 với phương châm hành động “Kỷ cương - Chất lượng - Chuyển đổi số”, BIDV quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh, mở đầu giai đoạn thực hiện chiến lược đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 9%; dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng khoảng 12%, tuân thủ giới hạn tín dụng NHNN giao; huy động vốn cuối kỳ phù hợp với sử dụng vốn (tăng trưởng khoảng 12 - 14,8%); tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 1,6%.
Trao tặng phần thưởng, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống BIDV.
Trao tặng phần thưởng, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống BIDV.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng tại BIDV và ghi nhận, biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và hệ thống BIDV đã đạt được trong năm 2020.
 
Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy BIDV chủ động xây dựng các giải pháp để từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2020; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quan tâm làm tốt công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”; rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Đồng chí lưu ý, BIDV tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021; triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh của BIDV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tất cả các cấp trong toàn hệ thống. Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh tín dụng an toàn, hiệu quả. Điều hành cân đối vốn linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo các chỉ số an toàn theo quy định; nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần vào sự phát triển đất nước.
 
Năm 2020, BIDV đã nghiêm túc triển khai Thông tư 01/2020/TT-NHNN về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến 31/12/2020, BIDV đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 3.300 khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với dư nợ trên 28.300 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 123.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 330.000 tỷ đồng. 
 
Năm qua, BIDV đã triển khai 63 chương trình an sinh xã hội với kinh phí 200 tỷ đồng; trong đó nhiều chương trình mang dấu ấn riêng, góp phần lan tỏa thương hiệu của BIDV như: “Mỗi giao dịch, một tấm lòng”, “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh”,... cùng các chương trình về nguồn, tặng quà cho đối tượng là thân nhân liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và các gia đình chính sách tại nhiều địa phương. Tổ chức thành công giải chạy Tết ấm cho người nghèo - Vì miền Trung thương yêu với gần 60.000 vận động viên tham dự và quyên góp được 14 tỷ đồng kinh phí an sinh xã hội. Bên cạnh đó, người lao động BIDV đã đóng góp hơn 73 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và các chương trình, quỹ, cơ sở phòng chống COVID-19.
 
Bên cạnh đó, BIDV đã đồng chủ trì thành công Hội nghị trực tuyến thường niên Hiệp hội Liên ngân hàng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 10 và cuộc họp Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2020, khẳng định vai trò, vị thế của BIDV đối với sự phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng khu vực.
 
Với những kết quả đạt được, BIDV tiếp tục được tôn vinh, trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu trong và ngoài nước như: Top 2000 công ty lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes bình chọn), Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance) ; Lần thứ 6 được trao danh hiệu “Thương hiệu quốc gia”; “Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” 4 năm liên tiếp; “Ngân hàng Giao dịch tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” (The Asian Banker trao tặng); “Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2020” (VNBA & IDG trao tặng); “Ngân hàng SME tốt nhất và Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp (Tạp chí The Asian Banking & Finance Singapore trao tặng); “Thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu năm 2019-2020” (Báo Đầu tư, AVM Vietnam trao tặng); Giải thưởng Sao Khuê 2020 vinh danh 6 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc; “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” 4 năm liên tiếp (Tạp chí IFM trao tặng); “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” giai đoạn 2018-2020,…

H.H

 
.
.
.
.