.
.

Moody's thay đổi triển vọng định hạng của BIDV lên tích cực

Thứ Ba, 23/03/2021|09:32

Tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s vừa ra thông cáo về việc thay đổi triển vọng định hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) từ mức tiêu cực thành tích cực. 

Theo thông cáo của Moody’s, các định hạng tiền gửi dài hạn, nhà phát hành dài hạn của BIDV giữ nguyên ở mức Ba3. Các định hạng nhà phát hành dài hạn của BIDV tiếp tục được Moody’s xếp hạng ngang bằng định hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Giao dịch tại BIDV.
Giao dịch tại BIDV.

Việc thay đổi triển vọng định hạng của BIDV là động thái tiếp theo sau khi Moody’s thay đổi triển vọng cho Việt Nam, chuyển từ tiêu cực lên thành tích cực, dựa trên đánh giá về việc cải thiện toàn diện cả về sức mạnh thể chế, quản trị, tài khóa bền vững và tiềm năng cải thiện sức khỏe nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc dịch chuyển dây chuyền sản xuất, thương mại và tiêu dùng từ các quốc gia khác về Việt Nam cũng như nhu cầu toàn cầu tăng lên sau dịch Covid, từ đó củng cố năng lực của Việt Nam.

Năm 2021 là năm thứ 16 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này. Việc mời tổ chức quốc tế có uy tín thực hiện định hạng tín nhiệm quốc tế cho BIDV đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

P.V

.
.
.
.