.
.

Đảng bộ Agribank sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 16/04/2021|18:08

Ngày 13/04/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Phùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).
Về phía Đảng ủy Agribank có các đồng chí: Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank; Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ; Hội đồng thành viên, Ban điều hành; cùng đại diện các tập thể đạt danh hiệu tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.
Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank cho biết: Quý I/2021, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Agribank, bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các đơn vị trong hệ thống đã thực hiện nghiêm túc, toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Y tế và chính quyền địa phương; tập trung chỉ đạo các chi nhánh trong vùng dịch vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục vụ an toàn, thông suốt các nhu cầu giao dịch của khách hàng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19 và hậu quả do bão, lũ (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19). 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đến ngày 31/3/2021, hoạt động của Agribank đạt được kết quả cụ thể như sau: Tổng nguồn vốn huy động thị trường I (không gồm KBNN) đạt 1.446.114 tỷ đồng, tăng 12.078 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.219.905 tỷ đồng, tăng 7.249 tỷ đồng; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 69,1% dư nợ cho vay nền kinh tế; thu dịch vụ đạt 1.866 tỷ đồng; thu hồi nợ đã xử lý rủi ro đạt 2.035 tỷ đồng; Agribank đã cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, phí) 33.165 tỷ đồng, trong đó: cơ cấu lại nợ (gốc + lãi) 27.668 tỷ đồng với 12.688 khách hàng; miễn, giảm lãi cho 1.452  khách hàng với dư nợ được miễn, giảm lãi 4.501 tỷ đồng; Các tỷ lệ an toàn được đảm bảo theo quy định.
Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Agribank báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Agribank báo cáo kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; tham gia đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các đơn vị tham mưu, giúp việc thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng ủy Khối DNTW”; Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động...
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Agribank đạt được, đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Agribank thời gian qua; các kế hoạch, chương trình hành động được xây dựng khẩn trương, bài bản, đồng bộ công khai, minh bạch, cụ thể, và phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Agribank. Để tiếp tục phát huy những kết quả đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy Agribank tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện triển khai tốt Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, đề xuất với các cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên...; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh và công tác cán bộ, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giới thiệu và bồi dưỡng lý luận chính trị nguồn đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực. 
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Agribank báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy Agribank. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015- 2020 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa Agribank hoạt động ổn định, hiệu quả, bền vững.
Đảng ủy Agribank luôn bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW để kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ với những nội dung cụ thể, phù hợp. Tổ chức quán triệt Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt của chi, đảng bộ định kỳ, qua đó, đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy.
Trong thời gian tới, Đảng ủy Agribank tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng ủy Khối DNTW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng ủy Agribank và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank lưu ý các cấp ủy đảng trực thuộc cần tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cập nhật, bổ sung các nội dung, chỉ đạo mới của Đảng ủy cấp trên vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các đề án, chiến lược trung/dài hạn của Agribank; tăng cường kiểm tra, giám sát kết hợp với giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng đến đảng viên, cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc. Nghiên cứu sâu hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đề cao tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuân thủ thực hiện văn hóa Agribank, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, góp phần xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; lãnh đạo triển khai đồng bộ việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét trong các đơn vị. 
Nhân dịp này, Đảng ủy Agribank đã quyết định tặng Giấy khen đối với 09 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021. 
Minh Trung
 
.
.
.
.