.
.

VietinBank triển khai tăng vốn điều lệ theo phê duyệt của NHNN

Thứ Hai, 14/06/2021|09:53

Ngày 11/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 4142/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), trong đó chấp thuận việc VietinBank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 37.234.045.560.000 đồng lên 48.057.796.430.000 đồng theo phương án đã trình.

Giao dịch tại Ngân hàng VietinBank.
Giao dịch tại Ngân hàng VietinBank.
Lãnh đạo VietinBank cho biết, ngân hàng đang khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông và ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2021.
 
Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được VietinBank dùng để phục vụ kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác; mở rộng mạng lưới hoạt động và kênh phân phối … với cơ cấu hợp lý, bảo đảm an toàn, hiệu quả, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước.
 
Hội đồng quản trị VietinBank cũng đã ban hành Nghị quyết Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.
 
Một số nội dung chính của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VietinBank:
 
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu VietinBank.
 
Mã chứng khoán: CTG.
 
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
 
Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: 3.723.404.556 cổ phiếu.
 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.723.404.556 cổ phiếu.
 
Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiểu.
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.082.375.087 cổ phiếu.
 
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.823.750.870.000 đồng.
 
Tỷ lệ phát hành: 29,0695% số cổ phần đang lưu hành.
 
Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 
Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.
 
Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
 
Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 29 cổ phần.
 
Phương thức phân phối:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank (CTS), địa chỉ: Số 306, Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông.
 
Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM(HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.
Anh Minh (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.