.
.

Tập đoàn Bảo Việt: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 8,1%

Thứ Năm, 09/02/2023|14:00

Vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành 103,9% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 54.459 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.988 và 1.604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2022 hơn 8 tỷ USD, đạt 201.610 tỷ đồng, tăng 18,9% so với thời điểm 31/12/2021. 

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.302 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Trong năm 2022, tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. 

Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.145 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2021. 

Với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, hướng tới cộng đồng, Bảo Việt luôn nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm đa dạng đối tượng khách hàng, bảo vệ tài chính cho người Việt, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình bảo hiểm vi mô An Bình Yên Vui - An Sinh Hạnh Phúc. Là doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đầu tiên triển khai loại hình bảo hiểm này, Bảo hiểm Bảo Việt kỳ vọng sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn cả về tài chính lẫn sức khỏe tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp. 

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,1% của tổng doanh thu, đạt 41.677 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021. 

Với những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cuộc sống, Bảo Việt Nhân thọ liên tục nhận được những giải thưởng quý giá do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế bình chọn. Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì - danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng, 6 năm dẫn đầu “TOP 10 doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam” 2016 - 2022 và 4 năm đạt “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”; giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng” và “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam”.

Năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện). Thị trường chứng khoán trong năm 2022 có nhiều biến động song với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, BVSC về đích với kết quả tích cực. Việc liên tục cải tiến mobile app, web trading đã đem lại trải nghiệm đầu tư xuyên suốt, thuận lợi cho các khách hàng và nhà đầu tư. Cuối năm 2022 vừa qua, BVSC đã được các cơ quan quản lý, các tổ chức ghi nhận với một loạt giải thưởng như: Top 100 Doanh nghiệp bền vững do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trao tặng, Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm Vốn hóa vừa tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu năm 2022, hay Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do tổ chức Anphabe đánh giá.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021. 

P.V

 
.
.
.
.