.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu, 21/12/2018|10:29

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Ban cán sự đảng Bộ Thông tin & Truyền thông, các ban Đảng Trung ương, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối DNTW cùng hơn 200 đại biểu trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐTV VNPT phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐTV VNPT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết: Trong năm 2018, Đảng ủy Tập đoàn đã đổi mới việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối DNTW bằng các hội nghị trực tuyến và trên hệ thống VNPT online của Tập đoàn. Xác định nội dùng đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018: “Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng vì mái nhà chung VNPT” gắn với việc cụ thể hóa và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; cập nhật tiêu chí, triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp phù hợp với Chiến lược VNPT4.0 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận và công tác tuyên truyền, sự ổn định chung về tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn.

Các mặt công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định. Toàn Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp được 168 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 12% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghị quyết công tác năm đề ra. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm chú trọng, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Trong năm, toàn Tập đoàn đã tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐTV VNPT trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho các đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn.

Thực hiện Nghị quyết công tác năm 2018, Đảng ủy VNPT đã lãnh đạo triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn 2010 của Tập đoàn; chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh; đồng thời tiếp tục lãnh đạo sắp xếp, tinh gọn, kiện toàn và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy theo Phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn. Thành lập Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT - IT), thực hiện tái cấu trúc khối công nghệ thông tin nhằm phát huy nguồn lực CNTT tại các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên đáp ứng mục tiêu/yêu cầu chuển dịch cơ cấu tăng trưởng của VNPT từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang các dịch vụ viễn thông & công nghệ thông tin. Tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động của Công ty mẹ; sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc VNPT, đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động đầu tư kinh doanh quốc tế.

Việc thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại, tối ưu và hiện đại hóa mạng lưới, xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tâp đoàn tiếp tục áp dụng công cụ quản trị BSC trong giao và đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị, với mục tiêu chiến lược mới năm 2018 là Nâng cao sức mạnh hợp lực nhằm tối đa hóa sức mạnh tổng hợp của hơn 70 đơn vị thành viên trong Tập đoàn, chuyển hóa sức mạnh này thành một lợi thế cạnh tranh của VNPT trên thị trường viễn thông-CNTT đang cạnh tranh rất gay gắt.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tổng lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2018 đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2017, vượt 10% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng doanh thu tăng 6,5%; nộp ngân sách nhà nước đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện năm 2017.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 Đảng ủy VNPT tập trung lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn tăng cường công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo Phương án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2018 – 2020 và Chiến lược VNPT4.0; triển khai các công việc chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh; xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển đổi số.

P.V

 

.
.
.
.