.
.

Đảng ủy Mobifone học tập chuyên đề năm 2019

Chủ Nhật, 19/05/2019|10:19

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bằng hình thức trực tuyến tới 45 điểm cầu cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đến dự có PGS, TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Mobifone, có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên trong Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Mobifone nhấn mạnh: Qua Hội nghị này, nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng ủy Tổng công ty cũng như của Đảng ủy Khối và Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Mobifone phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Mobifone phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng thời, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân. Đồng chí yêu cầu, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền về Chỉ thị 05 cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung của chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

PGS, TS Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Chuyên đề năm 2019.
PGS, TS Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Chuyên đề năm 2019.

P.V

.
.
.
.