.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Hiệu quả từ việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/10/2019|10:27

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 25% - 35%.

Năm 2018, Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt hơn 22.000 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch HĐTV giao, tăng 24,8% so với thực hiện năm 2017. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 420 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch HĐTV giao, tăng 40% so với thực hiện năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,26 triệu đồng/người/năm. Trong 3 năm: 2016, 2017 và 2018, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Vietnam Post” của Tổng công ty đã thu được gần 2.000 sáng kiến, góp phần tiết kiệm chi phí, làm lợi hàng chục tỉ đồng cho hoạt động SXKD. Các chương trình thi đua được phát động trên diện rộng mang lại hiệu quả cao như: “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát”, “Đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên bưu điện”, “Nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã”, “Sáng kiến, sáng tạo”, chương trình thi đua “Giám đốc kinh doanh giỏi”, “Đơn vị kinh doanh giỏi”, “Khai thác viên giỏi”, “Bưu tá tận tụy”, “Giữ xe tốt - Lái xe an toàn”, “Thi đua về đích sớm”, phong trào thi đua triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” , “Bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp”,…

Đặc biệt, thông qua chủ trương của Đảng ủy Khối về “Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, Đảng bộ Tổng công ty đã chủ động cụ thể hóa các nội dung tiến hành làm việc, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với 26/33 Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối. Trong năm 2018, doanh thu phát sinh do các Tập đoàn, Tổng công ty sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam đạt gần 100 tỷ, Tổng công ty sử dụng sản phẩm dịch vụ của các Tập đoàn Tổng công ty trong Khối khoảng trên 540 tỷ và một lượng tiền lớn của Vietnam Post điều chuyển hàng tháng qua các ngân hàng trong Khối. Năm 2019, các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty và các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục được duy trì và phát triển.

Khen thưởng 03 tập thể và 12 cá nhân thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có thành tích trong
Khen thưởng 03 tập thể và 12 cá nhân thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018.

Các hoạt động cộng đồng, ASXH tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong 03 năm: 2016, 2017, 2018, Tổng công ty đã quyên góp ủng hộ được trên 30 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, ASXH. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiến hành đặt hơn 700 thùng quỹ nhân đạo tại các Bưu cục cấp 1 và 2 trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam; hàng năm tổ chức các chương trình “Hiến máu nhân đạo” trung bình mỗi năm có trên 600 đơn vị máu thu được từ cán bộ công nhân viên Bưu điện Việt Nam.

Kết quả trên có được xuất phát từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự thực hiện nghiêm túc của cấp ủy các cấp, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trên toàn mạng lưới. Trong đó, phải kể đến một số giải pháp quan trọng sau:

Thứ nhất, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm

Đảng ủy Tổng công ty cũng đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được tiếp tục đẩy mạnh thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức hội nghị trực tuyến (kết nối với Hội nghị của Đảng ủy Khối) học tập, quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ Tổng công ty thông qua các buổi giao ban, hội nghị của Đảng ủy và Tổng công ty; quán triệt 100% lãnh đạo, người đứng đầu các Chi, Đảng bộ Tổng công ty và trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động, các Đảng viên trong chi bộ đăng ký nội dung học tập theo đúng tinh thần của Chỉ thị đã đề ra.

Thông qua việc học tập, quán triệt, một số nội dung trong Chỉ thị và các chuyên đề đã được Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đi sâu nghiên cứu, phân tích, làm rõ thêm, trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, mang lại kết quả thực chất.

Thứ hai, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05–CT/TW thành các Kế hoạch, văn bản, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, 100% các chi/đảng bộ trực thuộc thực hiện quán triệt cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu 100% đảng viên đăng ký nội dung học tập gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí công việc. Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức sơ kết, đánh giá và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Giai đoạn 2014-2019, toàn Đảng bộ đã có 15 tập thể và 36 cá nhân xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty tặng giấy khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt việc tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập hàng năm trên các phương tiện truyền thông nội bộ, thông qua đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Tổng công ty. Các kênh truyền thông chủ yếu tạo được hiệu ứng tốt bao gồm: Tổng hợp tin bài, tài liệu về thân thế, cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt là các nội dung tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cấp phát cho các cấp ủy trực thuộc; triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan (paner, áp phích, khẩu hiệu) nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và Tổng công ty.

Mở chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên mục “gương điển hình” ngành bưu điện; chủ động khai thác, bám sát cơ sở để phản ánh có hiệu quả mảng đề tài sinh động này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty và chuyên trang Văn hóa Bưu điện Việt Nam. Theo đó, đã có nhiều tin bài phản ánh cách làm hay, gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực được đăng tải, quảng bá, qua đó tạo được sự lan toả rộng rãi trên toàn mạng lưới.

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hoạt động của website, hộp thư điện tử, mạng thông tin nội bộ để thông tin, tuyên truyền; duy trì tổ chức hành trình về nguồn tại các địa danh cách mạng, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ôn lại những câu chuyện, những bài học quý giá về đạo đức, lối sống, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu sâu sắc, nhận thức đầy đủ hơn, tạo động lực phấn đấu, rèn luyện trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày.

Công tác tuyên truyền đã có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức, bồi dưỡng, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tổng công ty.

Tại Đảng bộ Tổng công ty, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa cũng như chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới về phương thức triển khai; tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công tác; góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động phấn đấu, rèn luyện, cống hiến góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD hàng năm của các đơn vị và Tổng công ty.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và hướng dẫn các Chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như làm kim chỉ nam trong việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến sâu vào kỷ nguyên công nghệ số, đi tắt đón đầu, xây dựng một Bưu điện Việt Nam phát triển vững bền.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.