.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, noi gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thứ Ba, 08/10/2019|15:56

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex) tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/1/1956 của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là: sản xuất, kinh doanh xăng dầu (xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu); sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, khí hóa lỏng; vận tải xăng dầu; xây lắp các công trình xăng dầu, lọc - hóa dầu; dịch vụ xăng dầu; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoạt động theo luật doanh nghiệp dưới mô hình công ty cổ phần, đa sở hữu (từ tháng 12/2011) với công ty mẹ và hơn 50 công ty thành viên là các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên, Công ty liên doanh, liên kết hoạt động trên 63 tỉnh, thành trên toàn quốc và một số quốc gia khác. Trong những năm qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đáp ứng mọi nhu cầu về xăng dầu cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của đất nước; là doanh nghiệp có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho gần 27 nghìn lao động.

Đảng bộ Tập đoàn là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đảng bộ Tập đoàn có chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ trong toàn Tập đoàn. Hiện tại, Đảng bộ Tập đoàn có 12 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó: 10 đảng bộ cơ sở, 02 chi bộ cơ sở; 20 chi bộ trực thuộc là chi bộ phòng, ban Văn phòng Tập đoàn. Tính đến tháng 6/2019, Đảng bộ Tập đoàn có 1.690 đảng viên.

Với vai trò là doanh nghiệp lớn của Nhà nước, Tập đoàn luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là công cụ điều hành hữu hiệu của Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, được Đảng, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao. Tập đoàn cũng là đơn vị có nhiều đóng góp, tham mưu, đề xuất với các Bộ, ban ngành trong quá trình thực hiện và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 73-KH/BTGĐUK ngày 22/5/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019). Với vai trò của cấp ủy, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã rất nghiêm túc nghiên cứu, triển khai và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị, gắn liền với công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ đứng đầu đơn vị, tổ chức. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Hướng dẫn và gửi cấp ủy trực thuộc tài liệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tài liệu tham khảo phục vụ hội nghị... để cấp ủy nghiên cứu, tổ chức truyền đạt tới cán bộ đảng viên tại đơn vị. Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành văn bản về triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW hàng năm; Kế hoạch hành động thực hiện triển khai Chỉ thị (5 năm liền) đến 2021.

Nhằm phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngay khi có kế hoạch triển khai của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy đơn vị đã có Kế hoạch hành động của cá nhân đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Trong đó, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy thể hiện được vai trò trong chỉ đạo, tiên phong, gương mẫu và có lộ trình thực hiện cụ thể đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc kết quả sản xuất kinh doanh. Việc triển khai viết bản cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy Đảng các cấp đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện nhiệm vụ, chức trách, gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đồng chí Bí thư, lãnh đạo các đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tiên phong vai trò gương mẫu của cấp ủy, chủ động tự giác chấp hành các quy định, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và bằng chính những hành động cụ thể trong công việc và trong cuộc sống, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở thành ý thức trách nhiệm, nhu cầu tự thân của mỗi người, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ.

Với sự gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong hành động, đặc biệt là sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Petrolimex đã chủ động chấp hành, nghiêm túc tổ chức thực hiện tại đơn vị. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị đã tích cực và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động công tác dự trữ hàng hóa đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân tại tất cả các địa bàn, đặc biệt là một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Chính quyền, Công đoàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã bảo đảm việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, người lao động. Song song với việc đảm bảo an toàn trong lao động và sản xuất kinh doanh, Petrolimex và các đơn vị trực thuộc đã tích cực triển khai các chương trình thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Tổ chức Hội thi văn hóa, văn nghệ thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước cùng dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn đã và đang thực hiện tốt mục tiêu đề ra: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực hội nhập, mở rộng quan hệ thương mại khu vực và quốc tế; xây dựng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, là doanh nghiệp giữ vai trò chủ chốt, chủ lực trong việc đáp ứng mọi nhu cầu về xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu đồng thời là công cụ đắc lực của Chính phủ để điều tiết, bình ổn thị trường, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 4210 tỷ đồng; năm 2016 là 6.300 tỷ đồng; năm 2017 đạt 4.784 tỷ đồng; năm 2018 là 5.042 tỷ đồng.

Nộp ngân sách Nhà nước, năm 2015 đạt 33208 tỷ đồng; năm 2016 đạt 32980 tỷ đồng; năm 2017 đạt 38180 tỷ đồng; năm 2018 đạt 39101 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện an sinh xã hội, năm 2015 là 49,5 tỷ; năm 2016 là 48,7 tỷ; năm 2017 là 45,7 tỷ; năm 2018 là 55,5 tỷ.

Cùng với việc lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành Đề án tái cấu trúc Tập đoàn theo các quyết định của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế theo các Nghị quyết Hội nghị Trung ương.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam luôn giữ được sự ổn định và có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 27.000 lao động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa.

Đảng bộ Tập đoàn luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, là một trong các Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được nâng cao; phát huy được sức mạnh tập thể cấp ủy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tập thể Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đoàn kết nhất trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, gương mẫu, trách nhiệm; cán bộ, đảng viên, người lao động gắn bó, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn. Phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh để tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị.

Để có được kết quả trên là bởi các cấp ủy đảng coi trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo học tập Chỉ thị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo kiên quyết, đồng thời bản thân gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động nhận thức sâu sắc và hưởng ứng tích cực. Các cấp chính quyền kiên quyết, sâu sát trong việc điều hành, triển khai thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể.

Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chú trọng xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực điều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề về đạo đức cá nhân… đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Luôn thực hiện nguyên tắc “nói đi đôi với làm”, “ làm gắn với kiểm tra” để đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; Nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tại các tổ chức, đơn vị, trở thành những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo. Liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên.

 Cán bộ đảng viên và người lao động Petrolimex nguyện đồng lòng tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên nghiên cứu, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực, hăng say lao động sản xuất, phục vụ đất nước, nhân dân, phấn đấu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nguyễn Ngọc Tú - Chi bộ Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng

Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

.
.
.
.