.
.

Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Sáu, 10/01/2020|19:55

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Tập đoàn, có đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chủ chốt các tổ chức đảng trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng phải đối mặt với các khó khăn, thách thức; nguồn cung mặt hàng xăng dầu nội địa không ổn định, tác động không thuận lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là trong hoàn cảnh năm 2019, Tập đoàn phải tự điều chỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phát huy các thế mạnh và mong muốn vươn lên, triển khai công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn hầu hết đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đã đề ra. Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất ước đạt 13,642 triệu m3/tấn; đạt 112% KH năm, tăng 5,9% so với năm 2018. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 182 nghìn tỷ đồng, đạt 93% KH năm, bằng 95% so với năm 2018; doanh thu đạt thấp hơn kế hoạch và cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do ảnh hưởng khách quan của yếu tố biến động giá xăng dầu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 5.486 tỷ đồng, đạt 105% KH năm, tăng 9% so với năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 41.800 tỷ đồng, đạt 108% KH năm, tăng 7% so với năm 2018.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu 
tại Hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời triển khai, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc; chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019 nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng ủy Tập đoàn triển khai nghiêm túc, trong đó tập trung vào các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Đảng ủy Tập đoàn cũng đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Tập đoàn.

Về kết quả triển khai các nội dung Đại hội, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy đã lựa chọn Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đã chủ động triển khai Kế hoạch hoạt động, xây dựng Đề cương văn kiện, báo cáo chính trị và các nhiệm vụ khác. Các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện xây dựng, cụ thể hóa các kế hoạch triển khai của cấp mình; công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ.

Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đạt được trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và các nội dung cần khắc phục như trong báo cáo đã nêu và Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lưu ý, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối; là năm tập trung chỉ đạo công tác Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời cũng phải hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do cấp có thẩm quyền giao. Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cần bám sát Chỉ thị số Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệpTrung ương, triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, tiến độ; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội. Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu, khuyết điểm, đánh giá rõ kết quả đạt được với mục tiêu nghị quyết đề ra, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; tích cực chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, đảm bảo cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng, những yêu cầu, bức xúc chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, có các hình thức biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “tăng cường công tác phát triển đảng viên”. Tập trung khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét kỷ luật nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong công tác dân vận.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”.

Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
.
.
.