.
.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện của tổ chức Đảng - chìa khóa thành công của VNPT trong kỷ nguyên số

Thứ Bảy, 08/08/2020|15:32

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đi đôi với quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị để phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, không chỉ là khâu đột phá quan trọng để VNPT nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, thực hiện thành công chiến lược phát triển VNPT 4.0, mà qua đó, còn góp phần đắc lực trong việc khẳng định vị thế chủ lực và dẫn dắt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong Kỷ nguyên Số.

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long ký kết với Tập đoàn Ericsson Thỏa thuận hợp tác đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 và Internet vạn vật , ngày 28/5/2019 tại Thụy Điển dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long ký kết với Tập đoàn Ericsson Thỏa thuận hợp tác đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 và Internet vạn vật , ngày 28/5/2019 tại Thụy Điển dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định bước tiến quan trọng về phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cụ thể là việc đổi mới cách thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, trên cơ sở cụ thể hóa hệ thống giải pháp, nhằm tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các mặt công tác trọng tâm của Tập đoàn. Đây chính là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Các Nghị quyết chuyên đề được ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng chính là giải pháp, nhiệm vụ mà báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đã chỉ rõ; đồng thời luôn được cập nhật kịp thời đáp ứng với các yêu cầu đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cụ thể. Đây cũng là chỗ dựa chắc chắn cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, thống nhất về chủ trương định hướng và cách thức triển khai đối với tất cả các mặt công tác trọng tâm của Tập đoàn gồm: (1) Chuyển đổi số hóa hệ thống sản xuất kinh doanh của VNPT; (2) Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0; (3) Phát triển thị trường trong nước và nâng cao trải nghiệm của khách hàng VNPT; (4) Mở rộng thị trường quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu thiết bị; (5) Thực hiện đột phá năng lực cạnh tranh hạ tầng mạng, bảo đảm chất lượng mạng, dịch vụ của VNPT; (6) Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ số; (7) Phát triển thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công Chiến lược VNPT 4.0; (8) Kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ và đáng chú ý là Nghị quyết số 838-NQ/ĐUTĐ, ngày 24/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tập đoàn”.

Tất cả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn đều có định lượng về mục tiêu, chỉ tiêu kèm kế hoạch thực hiện với tiến độ, nhiệm vụ cụ thể tới từng chi bộ, gắn với trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy; lần lượt được rà soát kết quả triển khai tại các cuộc họp thường kỳ của Ban Chấp hành và được tiến hành giám sát trong toàn Đảng bộ. Đây là tiền đề quan trọng để VNPT nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đột phá về năng lực cạnh tranh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cả nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng là cầu nối đưa các nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ

Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Gắn việc đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ với kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng các bộ tiêu chí định lượng để đánh giá và xếp loại đồng chí Bí thư và tổ chức đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình hướng dẫn. Qua đánh giá hàng năm cho thấy các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc, triển khai thực hiện nghị quyết và bộ tiêu chí đánh giá: trong 3 năm 2017, 2018, 2019 có trên 35% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng bộ Tập đoàn VNPT gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc rà soát, bổ sung nội dung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII. Cụ thể hóa Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, công bằng, không thiên vị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đáng chú ý, Tập đoàn đã ban hành và triển khai quy chế về quản trị tài năng nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, đội ngũ lãnh đạo các cấp của VNPT đủ về số lượng và chất lượng. Tập đoàn có chế độ ưu đãi về tiền lương, phúc lợi, cơ hội học tập, giao nhiệm vụ phù hợp nên đã bước đầu thu hút được đội ngũ nhân lực có chất lượng cao. Kết quả đến nay, Tập đoàn đã công nhận 950 chuyên gia cấp 1, 2, 3. Số  lượt người đạt chứng chỉ quốc tế là 3.979 người, chiếm tỷ lệ 10,9% trên tổng số lao động của toàn Tập đoàn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ VNPT-Net có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - ngày 12/9/2018 tại Hà Nội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ VNPT-Net có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - ngày 12/9/2018 tại Hà Nội.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương là giải pháp hiệu quả để điều hành, tạo nên sức chiến đấu của cả tập thể

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã chỉ đạo ban hành Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy và chuyên môn (Quyết định số 1755-QĐ/ĐUTĐ, ngày 06/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn), qua đó tạo sự thống nhất và kịp thời trong thực hiện những nội dung, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Công tác giám sát được thực hiện bài bản, thường xuyên (không chỉ thực hiện khi có đơn thư); luôn có kế hoạch cụ thể, đi sâu giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn, giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc khắc phục theo các kết luận thanh tra, kiểm toán... Thực hiện giám sát trên tinh thần xây dựng và sức chiến đấu của đảng viên nên luôn kịp thời, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong nội bộ doanh nghiệp, phòng ngừa những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, qua đó, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Tính từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 02 năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 141 tổ chức đảng cấp dưới và 663 đảng viên; giám sát chuyên đề 135 tổ chức đảng cấp dưới và 691 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 95 tổ chức đảng cấp dưới và 01 đảng viên; giám sát chuyên đề 142 tổ chức đảng cấp dưới và 265 đảng viên. Trong giai đoạn 2015 - 2019, Tập đoàn và các đơn vị đã tổ chức 1.314 cuộc kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc; thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện các tồn tại có nguy cơ xảy ra rủi ro, vi phạm trên diện rộng và kịp thời có biện pháp ngăn chặn. Sau kiểm tra, giám sát đều có kết luận cụ thể về các nội dung kiểm tra, giám sát; có kiến nghị để chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công tác xây dựng đảng, tổ chức đoàn thể.

Triển khai kịp thời và đồng bộ các nhiệm vụ lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Tập đoàn

Để bắt kịp các xu hướng công nghệ mới của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy xây dựng và triển khai chiến lược phát triển VNPT giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2030 theo phương pháp luận tiên tiến trên thế giới và thực tiễn của VNPT với mục tiêu chuyển đổi VNPT từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ Số. Chiến lược VNPT 4.0 đã chính thức được triển khai từ năm 2018 với 10 chương trình, 34 dự án chiến lược và được phân rã từ Tập đoàn đến tất cả các Tổng công ty, đơn vị thành viên và bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, giám sát và quản trị rủi ro, thiết lập thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn Tập đoàn theo hướng minh bạch hoá và thống nhất trong triển khai thực hiện. Tập đoàn đã hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình kiểm soát nội bộ; xây dựng các tiêu chí giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành và hiệu lực, hiệu quả việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với các đơn vị thành viên và cấp Tập đoàn. Các nhiệm vụ được chi tiết thành các đầu việc cụ thể, có tiến độ và bộ phận/cá nhân chịu trách nhiệm xử lý, các đầu việc được theo dõi, rà soát tiến độ xử lý hàng tuần/tháng, gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân.

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải được thực hiện đồng bộ với triển khai các công cụ quản trị doanh nghiệp hiện đại, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục quán triệt tới từng người lao động về mục đích, tính tất yếu của tái cơ cấu và kết quả sẽ mang lại cho chính mỗi người lao động. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định tư tưởng trong toàn thể CBCNV để yên tâm tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ công tác. Đó chính là điều kiện quan trọng góp phần vào thành công thực hiện cơ cấu lại của VNPT.

Việc áp dụng các công cụ quản trị hiện đại tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc bố trí, sử dụng lao động hiệu quả cho VNPT. Điểm mới là kế hoạch BSC được xây dựng và phân chia phù hợp với chiến lược VNPT 4.0, nhằm truyền tải các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, dịch vụ chiến lược đã được định. Kế hoạch BSC cũng thể hiện các mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các chỉ tiêu nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng; nâng cao sức mạnh hợp lực của Tập đoàn nhằm tối đa hóa sức mạnh tổng hợp của hơn 70 đơn vị thành viên trong Tập đoàn, chuyển hóa sức mạnh này thành một lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn trên thị trường Viễn thông công nghệ thông tin (CNTT) đang cạnh tranh rất gay gắt.

Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đột phá về năng lực cạnh tranh, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước

Đến nay, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu, cơ cấu lại theo các Quyết định số 888/QĐ-TTg, ngày 10/06/2014 và Quyết định số 2129/QĐ-TTg, ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tái cơ cấu thành công và thay đổi toàn diện Tập đoàn về các lĩnh vực: mô hình tổ chức - nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, cơ chế kinh tế, cải cách hạ tầng - quản trị mạng lưới và chuyển đổi Số. Tập đoàn đã có mô hình hoạt động tiên tiến, năng động và giao quyền tự chủ cho các đơn vị; phù hợp với xu thế và tiêu chuẩn trên thế giới. VNPT đã tích cực tham gia và bám sát chiến lược chuyển đổi Số quốc gia, đồng thời tự chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số với mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu, dẫn dắt, hoạt động toàn bộ trên môi trường số.

Đến nay, quy mô mạng lưới, viễn thông, CNTT của Tập đoàn tiếp tục được mở rộng và duy trì an toàn, ổn định, đáp ứng tốt mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng số thiết bị toàn mạng Tập đoàn đã đạt trên 83.000 trạm các loại, mở rộng vùng phủ sóng di động 3G/4G lên 96% theo quy mô dân số và 91% theo diện tích. Năng lực kết nối Internet Quốc tế, dung lượng mạng IP Core VN2, năng lực hệ thống mạng truyền tải nội dung (CDN VMP), năng lực hạ tầng CNTT đều được nâng cao, đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, y tế, giáo dục, du lịch…

Tập đoàn đã chú trọng nâng cao trải nghiệm của khách hàng theo các phân khúc và cung cấp các sản phẩm theo hướng cá thể hoá; đồng thời đánh giá trải nghiệm khách hàng trên tất cả các điểm tiếp xúc của khách hàng. Tư duy cạnh tranh được thay đổi và cải thiện vị thế của Tập đoàn bằng cách tăng cường trải nghiệm, mang lại giá trị đích thực cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của VNPT.

Năm 2019, VNPT lọt Top 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ mới tiêu biểu nhất của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Theo kết quả đo kiểm Speedtest của Tổ chức Ookla, VNPT được đánh giá là nhà mạng có tốc độ 3G/4G số 1 Việt Nam (đối với dịch vụ di động) và có tốc độ Internet nhanh nhất tại Việt Nam (đối với dịch vụ băng rộng cố định).

Số liệu tính đến 31/12/2019, so với cuối năm 2015: thị phần dịch vụ di động của Tập đoàn đạt 25,27%, tăng 4,27%; dịch vụ băng rộng đạt 5,7 triệu thuê bao, tăng 2,5 triệu thuê bao; dịch vụ truyền hình đạt 1,6 triệu thuê bao, tăng 0,6 triệu thuê bao. Doanh thu dịch vụ CNTT đạt được tốc độ tăng trưởng đột phá (đạt 64,1%/năm). Năng lực tài chính của Tập đoàn tiếp tục được tăng cường, tình hình tài chính lành mạnh, dòng tiền được điều hành tốt đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển mạng lưới, hệ số vốn chủ sở hữu/tổng tài sản luôn đạt ở mức cao và ổn định (khoảng 70%); hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Trong suốt nhiệm kỳ, VNPT liên tục duy trì được tốc độ tăng lợi nhuận ấn tượng bình quân 16,63%/năm; đảm bảo thu nhập cho người lao động với mức tăng bình quân 9,88%/năm; giữ vững và phát triển cả 2 thương hiệu VNPT và Vinaphone; đồng thời đóng góp kịp thời và hiệu quả vào công tác an sinh xã hội của đất nước; tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò chủ lực của Tập đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần quan trọng trong bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo.

Tiên phong và giữ vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi Số; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ Số và nền kinh tế Số

Khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi Số, VNPT cùng Văn phòng Chính phủ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hợp tác với các Bộ, Ngành, cơ quan chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Tiếp cận chiến lược dẫn dắt công cuộc chuyển đổi Số quốc gia, VNPT đang tham gia thiết lập các hạ tầng Số, xây dựng các nền tảng Số có phạm vi ứng dụng ở quy mô quốc gia. Cụ thể, việc xây dựng chính phủ điện tử có vai trò và sự đóng góp rất lớn của các nền tảng, dịch vụ cốt lõi do VNPT phát triển. Điển hình là hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm điều hành thông minh IOC, Hệ thống định danh xác thực điện tử, Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức viên chức, Hệ thống TTĐH Y tế, Bệnh án điện tử...

Tham gia vào chuyển đổi Số nền kinh tế, VNPT đã đóng góp nhiều ứng dụng ICT trong Doanh nghiệp và Thương mại điện tử. Các giải pháp về quản trị doanh nghiệp, kế toán, quản lý bán lẻ, vận tải… trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, blockchain, IoT, an ninh mạng và điện toán đám mây của VNPT đã thâm nhập trên 50% các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, bán lẻ, logistic... giúp mang lại những cải biến tích cực về kinh doanh và tối ưu các nguồn lực; tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đối với dịch vụ Số cá nhân, VNPT đã đưa vào trên 50 dịch vụ mới thuộc các nhóm quảng cáo Số, truyền hình trả tiền, tài chính Số, M2M/IoT, Multimedia. VNPT Pay cũng được kết nối trực tiếp với 17 Ngân hàng nội địa hàng đầu Việt Nam; triển khai bán hàng và thanh toán dịch vụ VNPT cũng như các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, thu học phí, viện phí và các dịch vụ tiêu dùng khác...

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã ký thoả thuận hợp tác với 11 Bộ, Ngành, 16 Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty/Ngân hàng, ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về viễn thông - CNTT, với 53/63 UBND tỉnh, thành phố; đã giới thiệu, triển khai mô hình xây dựng thành phố thông minh - Smart City tại 50 tỉnh, thành phố. Mới đây, VNPT đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn triển khai “App Thanh niên Việt Nam” để qua đó tổ chức Đoàn tương tác với toàn bộ đoàn viên thanh niên trong cả nước (dự kiến hoàn thành trước 15/12/2020).

Các sản phẩm dịch vụ CNTT của VNPT đã hiện diện ở hầu hết các tỉnh, thành phố: Phần mềm VNPT-iOffice đã triển khai cho 4.320 đơn vị sử dụng; phần mềm VNPT-iGate đã triển khai trên địa bàn 36 tỉnh. Phần mềm VNPT-eCabinet  (Giải pháp phòng họp không giấy tờ) đã triển khai chính thức tại 29 đơn vị. Triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC cho các tỉnh Lâm Đồng, Hà Nam, Kiên Giang và xúc tiến triển khai tại 20 tỉnh trọng điểm; triển khai giải pháp Du lịch thông minh cho 50 tỉnh/tp. Triển khai VNPT-HIS cho 7.208 cơ sở y tế; dịch vụ chia sẻ xét nghiệm VNPT-LIS triển khai cho 1.236 cơ sở; dịch vụ vnEdu đã tiếp cận 63/63 tỉnh/Tp, có 12.185 trường học sử dụng, 6,2 triệu hồ sơ học sinh, gần 500 nghìn hồ sơ giáo viên...

Năm 2019, đạt 7 giải thưởng quốc tế lớn thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm Stevie Awards 2019, trong đó có 1 giải Vàng cho giải pháp Trục liên thông văn bản quốc gia cùng 6 giải Đồng; đoạt 2 giải thưởng do Tạp chí Tài chính quốc tế bình chọn (Most Innovative Digital Transformation Product and Service Provider - Vietnam - 2019 và Best Digital Product Provider - E-Government - 2019). Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã được vinh danh với 15 hạng mục giải thưởng quốc tế lớn thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương năm 2020, trong đó có 3 giải vàng, 3 giải bạc và 9 giải đồng.

Mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ Số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch Số tại châu Á vào năm 2030

Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã nhận thức nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để VNPT bứt phá trong Kỷ nguyên Số, trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ Số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch Số tại châu Á vào năm 2030. Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn VNPT 4.0 gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và hệ thống nhiệm vụ giải pháp của Đảng bộ là nền tảng thành công của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nhiệm vụ đột phá sau:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, mô hình quản trị để giải phóng năng lực, nguồn lực của hệ thống tạo động lực tăng trưởng. Xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ, phương thức kinh doanh mới trong giai đoạn chuyển đổi số.

- Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao các cấp, nhất là nguồn nhân lực quản trị, nguồn cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài thông qua việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, trọng dụng cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông, mạng 5G, hạ tầng công nghệ thông tin, để đảm bảo chất lượng cung cấp trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là các công nghệ nền tảng của Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư; thực hiện đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa VNPT; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, lòng tự hào, sức sáng tạo của mỗi người lao động vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương là giải pháp hiệu quả để điều hành, tạo nên sức chiến đấu của cả tập thể. Tính Đảng - Tính chiến đấu cao - Tính sáng tạo được xác định là chìa khóa thành công trong điều hành bộ máy, là nền tảng để hình thành văn hóa doanh nghiệp và là cơ sở tạo sự đoàn kết, thống nhất, hiệp tâm, hiệp lực trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong đó, sự gương mẫu của đồng chí bí thư cấp ủy đặc biệt quan trọng, gắn liền với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nói phải đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xem đây là nhân tố quyết định tạo nên sức sống mới cho tổ chức đảng.

Với truyền thống và cách làm mới, tin rằng: Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực sự là hạt nhân đoàn kết để đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi Số tại Việt Nam; đáp ứng với tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển bền vững của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay./.

Minh Nguyệt

.
.
.
.