.
.

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM:

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 23/12/2020|09:55

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Đến dự và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí  Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty cùng gần 200 đảng viên là cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, với các nội dung cơ bản: phân tích dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025. Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng:  Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm. Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm. Nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: tổng tài sản tăng 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 10%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và các giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua Hội nghị nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường trực Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu, sau hội nghị, các đồng chí Bí thư cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, các Ban chức năng tiến hành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời chỉ đạo các đảng viên viết thu hoạch đảm bảo tính hiệu quả, làm căn cứ sát thực để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

PV

.
.
.
.